4.27.2016

Αίτηση της ΕΚΑΠ στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών


«Αίτηση για χορήγηση αντιγράφου εγγράφου της Υπηρεσίας»
Παρακαλούμε,
όπως μας χορηγήσετε αντίγραφο του εγγράφου σχετικά με τις απόψεις της Υπηρεσίας σας για τους όρους και περιορισμούς δόμησης στα Ο.Τ. 124, 126, 127 και 128 στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος, σε συνέχεια αιτήματος του ΥΠΕΚΑ για γνωμοδότησή σας σύμφωνα με την Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αρ. 41/2016.

Με εκτίμηση

Για την Επιτροπή κατοίκων Ακαδημίας Πλάτωνος

Δεν υπάρχουν σχόλια: