10.07.2015

ΕΝΦΙΑ: Οδηγίες χρήσεως


Τις επόμενες ημέρες πάνω από 6.000.000 φορολογούμενοι θα βρουν αναρτημένο στον λογαριασμό τους στο TAXIS το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ.
Η ανάρτηση θα ξεκινήσει σταδιακά από τις 10/10 μιας και το Υ.Ο. έχει δώσει διορία στις ΔΟΥ να ολοκληρώσουν τις διορθώσεις σε όσους φορολογούμενους έχουν υποβάλει τροποποιήσεις στο Ε9.
Ήδη οι ΔΟΥ αποστέλλουν προσκλήσεις στους φορολογούμενους που ενώ υπέβαλλαν τροποποίηση του Ε9 δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα (συμβόλαια κτλ).
Σε όσους δεν τα προσκομίσουν δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν οι τροποποιήσεις του Ε9.
Ο φόρος πληρώνεται σε 5 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη στις 30/10/2015 και την πέμπτη στις 29/2/2016.

Το Υ.Ο. με την Π.Ο.Λ. 1212/24.9.2015 έδωσε οδηγίες για τη χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής του ΕΝΦΙΑ.
Έκπτωση 20%
Έχουν όλα τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα για όλο το 2014 και τα οποία είναι κενά. Δηλαδή το ακίνητο θα πρέπει να είχε συνδεθεί και να είχε παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και να μην έχει χρησιμοποιηθεί ούτε μια ημέρα το 2014 (ενοικίαση κτλ).
Μείωση 50%
Χορηγείται έκπτωση 50% σε όσους έχουν αθροιστικά και τις 3 παρακάτω προϋποθέσεις:
Α. Συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 9.000€ + 1.000 € για τη σύζυγο και 1000€ για κάθε τέκνο.
Β. Επιφάνεια έως 150 τ.μ. συνολικά για όλα τα ακίνητα στην κατοχή του.
Γ. Αντικειμενική αξία ακινήτων
-        85.000€ για τον άγαμο
-        150.000€ για τον έγγαμο
-        200.000€ για τον έγγαμο με παιδιά.
Απαλλαγή 100%
Α. Αφορά τριτέκνους ή πολυτέκνους και άτομα με αναπηρία άνω του 80%
Β. Τα συνολικά τετραγωνικά να μην ξεπερνούν τα 150
Γ. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 12.000€ + 1.000€ για τη σύζυγο και 1.000€ κάθε τέκνο.
Τα ανωτέρω κριτήρια είτε για την έκπτωση του 50% είτε για την πλήρη απαλλαγή είναι σωρευτικά. Αλλά ας αναλύσουμε ένα – ένα τα κριτήρια.
1.      Συνολικό οικογενειακό εισόδημα
Θεωρείται το συνολικό φορολογητέο εισόδημα του συζύγου, της συζύγου και των ανήλικων εξαρτώμενων τέκνων.
Τι σημαίνει αυτό
Φορολογητέο θεωρείται το πραγματικό ή το τεκμαρτό εισόδημα, ανάλογα ποιο είναι μεγαλύτερο.
Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι το τεκμαρτό εισόδημα προσδιορίζεται ως εξής:
Α. 3.000€ ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης για άγαμο
  5.000€ ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης για έγγαμο
Β. 4.000€ ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης για αυτοκίνητο έως 1,200 κ.ε.
    600€ για κάθε 100 κ.ε. από 1.200 κ.ε. έως 2.000 κ.ε. κ.ο.κ.
Γ. Τεκμήριο κατοικίας:
-        Μέχρι 80 τ.μ , 40 € ανά τ.μ.
-        Από 81 τ.μ. – 120 τ.μ. , 65 € ανά τ.μ.
-        Από 120 – 150 τ.μ. , 110 € ανά τ.μ.
Δ. «Τεκμήρια» που αφορούν αγορές, αποπληρωμή δανείων, ιδιωτικά σχολεία κτλ.
Το συνολικό φορολογητέο εισόδημα προσδιορίζεται από τα πραγματικά εισοδήματα που δηλώνονται:
-        Μισθούς
-        Συντάξεις
-        Εισόδημα από μπλοκάκι
-        Αγροτικά εισοδήματα
-        Εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα
-        Μερίσματα, τόκοι
-        Εισόδημα από ακίνητα
-        Από ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (κοιν. Μέρισμα)
-        Διατροφή συζύγου
-        Συντάξεις αναπήρων πολέμου
-        Εξιδρωματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε αναπήρους
-        Επιδόματα
-        Κέρδη από πώληση μετοχών, τίτλων κτλ
-        Εισοδήματα εξωτερικού που φορολογούνται μόνο στο εξωτερικό
Στα ανωτέρω εισοδήματα προστίθενται ακόμα για να προσδιορίσουν το εισοδηματικό κριτήριο και τα εξής:
-        ΕΚΑΣ  
-        Αποζημίωση απόλυσης
-        Ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων
-        Επίδομα τριτέκνων, πολυτέκνων
-        Εισοδήματα που απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο
-        Μισθοί, συντάξεις ολικά τυφλών ή με βαριά κινητική αναπηρία 80% και άνω
-        Επίδομα ανεργίας
-        Κέρδη από μερίσματα για συμμετοχή σε ΟΕ ή ΕΕ
2. Συνολική Επιφάνεια Κτισμάτων:
-        Είναι το άθροισμα κύριων και βοηθητικών χώρων αποπερατωμένων και ημιτελών
-        Η αντικειμενική αξία των ακινήτων προσδιορίζεται όπως αυτή αναφέρεται στις δηλώσεις ΕΝΦΙΑ
Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας τόσο τα τετραγωνικά όσο και η αντικειμενική αξία υπολογίζονται αναλογικά.
Για την αναπηρία λαμβάνεται υπ’ όψιν η δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή το πιστοποιητικό από το ΚΕΠΑ.
Ο αριθμός τέκνων λαμβάνεται από τη φορολογική δήλωση.
Ποιες είναι οι ενέργειες που μπορεί να κάνει ο φορολογούμενος σε περίπτωση που δεν μπορεί να πληρώσει τις δόσεις του ΕΝΦΙΑ.
Εδώ να υπενθυμίσω ότι εξακολουθεί να ισχύει η πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων.
Άρα αν δεν μπορεί να πληρωθεί η πρώτη ή κάποια επόμενη δόση, τότε αυτή μπορεί να ρυθμιστεί σε 12 δόσεις, είτε μεμονωμένα είτε αυτή και οι επόμενες που υπολείπονται  μαζί.
Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει επιτόκιο 8.5%.


Δεν υπάρχουν σχόλια: