9.10.2015

Προσλήψεις στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν εξήντα πέντε (165) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, προχώρη ο Δήμος Αθηναίων.

Διαβάστε αναλυτικά  στο http://www.dikaiologitika.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: