9.10.2015

Εργασίες στην έδρα της 4ης Δημοτικής Κοινότητας

Ξεκίνησαν εργασίες απομάκρυνσης των τσιμεντένιων γλάστρων από το κτίριο της 4ης Δημοτικής Κοινότητας στην πλατεία Σωτήρη Πέτρουλα. Το συγκεκριμένο κτίσμα παρουσιάζει προβλήματα από την υγρασία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: