5.09.2013

Δυνατότητα διαφήμισης

Τις μέρες αυτές κλείνει την ύλη της η εφημερίδα "Ακαδημία Πλάτωνος".Όποιος/α θέλει να δαφημίσει την επιχείρησή του μπορεί να στείλει mail στο mata.pap@gmail.com.Η εφημερίδα αποτελεί την έκφραση της Επιτροπής Κατοίκων Ακαδημίας Πλάτωνος και εκδίδεται από συντακτική ομάδα. Τυπώνεται σε 2.000 αντίτυπα και διανέμεται σε όλη τη γειτονιά.
Στο τεύχος που κυκλοφορεί μπορείτε να ενημερωθείτε για όλα τα σχέδια που αφορούν στην Ακαδημία Πλάτωνος

Δεν υπάρχουν σχόλια: