4.10.2013

Η Ακαδημία Πλάτωνος,μνημείο Παγκόσμιας Εμβέλειας υποδέχεται το ICOMOS την Κυριακή 14 ΑπριλίουΠολιτιστική Κληρονομιά της Εκπαίδευσης
Ελλάδος Παίδευσις

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ:     Ελληνικό ICOMOS, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ), MOnuMENTA, Όμιλος UNESCO Πειραιώς και Νήσων, Επιτροπή Κατοίκων Ακαδημίας Πλάτωνος.


ΣΚΟΠΟΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η 18η Απριλίου έχει ορισθεί από την UNESCO και το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών (INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITESICOMOS) ως Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων και Χώρων.
Το ICOMOS προτείνει κάθε χρόνο ένα επίκαιρο θέμα, ώστε να αναδειχτεί το νόημα της ημέρας αυτής. Το γεγονός αυτό αποτελεί αφετηρία για τη διεξαγωγή σειράς εκδηλώσεων από τις εθνικές και διεθνείς επιστημονικές επιτροπές του ICOMOS. Στο πλαίσιο των εν λόγω εκδηλώσεων το ελληνικό ICOMOS έχει προτείνει δράσεις για: 1) την καθιέρωση της ημέρας αυτής ως ημέρας ελεύθερης εισόδου στα μνημεία, 2) τη δημοσιοποίηση καταλόγου των αγαθών  της πολιτιστικής κληρονομιάς που απειλούνται, 3) την ευαισθητοποίηση των νέων στο θέμα της προστασίας και διατήρησης των μνημείων.

Το θέμα που προτάθηκε για το 2013 είναι «Η πολιτιστική Κληρονομιά της Εκπαίδευσης. Μνημείων Παίδευσις». Η έννοια της εκπαίδευσης καλύπτει ένα ευρύ φάσμα χώρων και μνημείων, που ξεκινά από  ανοιχτούς χώρους, Γυμνάσια, κ.ά  και φτάνει σε πιο συγκεκριμένα κτίσματα όπως Σχολεία, Πανεπιστήμια, Ακαδημίες, Βιβλιοθήκες, Μοναστήρια κ.τ.λ. Τα προαναφερόμενα κτίσματα, ομάδες κτιρίων ή χώροι συνιστούν εξέχοντα τμήματα της πολιτισμικής κληρονομιάς όχι μόνο για την ιστορική και καλλιτεχνική τους αξία, αλλά και για την κοινωνική και θεσμική τους σπουδαιότητα. Ο εορτασμός της Κληρονομιάς της Εκπαίδευσης αποβλέπει να συμβάλλει στην  ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας απέναντι στα μνημεία εκπαίδευσης, αλλά ταυτόχρονα να προωθήσει την προστασία και ένταξη τους στη σύγχρονη κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ζωή.
Στο πλαίσιο του εορτασμού προτείνεται να  αναπτυχθεί σειρά δράσεων, όπως:
- Δημιουργία πληροφοριακού εντύπου-αφίσας με επιλεγμένα παραδείγματα από την πολιτιστική κληρονομιά της εκπαίδευσης.
- Καταγραφή και τεκμηρίωση των μνημείων εκπαίδευσης  που βρίσκονται σε κίνδυνο.
- Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος.
- Ημερίδα με σχετική θεματολογία την Δευτέρα 15 Απριλίου.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Κυριακή
14
Απριλίου
11.00
Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος
Καλλιτεχνικό δρώμενο: Μικτή Χορωδία Ε.Μ.Πολυτεχνείου
Δευτέρα
15
Απριλίου
11.00

Συνέντευξη Τύπου
(Αίθουσα Συγκλήτου, κτήριο Πρυτανείας ΕΜΠ, Πατησίων 42, Αθήνα)


Δευτέρα
15
Απριλίου
18.00
Έως
20.00

Επιστημονική εκδήλωση με θέμα: Η Πολιτιστική Κληρονομιά της Εκπαίδευσης. Ελλάδος Παίδευσις
(Αίθουσα εκδηλώσεων ΕΜΠ, κτήριο Αβέρωφ, Πατησίων 42, Αθήνα)

20.00
Καλλιτεχνικό από τη Μικτή Χορωδία Ε.Μ.Πολυτεχνείου

Δεν υπάρχουν σχόλια: