1.12.2016

Πληρωμή του Ιδρύματος Μείζονος Πολιτισμού με 360 χιλ. ευρώ


Με απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης 360.680,34 ευρώ το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού από τις πιστώσεις του έργου με τίτλο: «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΙΔΕΩΝ». Προηγήθηκε η παράδοση του έργου της Ψηφιακής Έκθεσης με τον τίτλο "Εκπαιδευτικό Μουσείο για τον Πλάτωνα" από την οποία απουσιάζει η σημερινή διαδρομή και ιστορία της Ακαδημίας Πλάτωνος, αν και προβλεπόταν στο πρόγραμμα "ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ" και ο "Πλοηγός Φιλοσοφίας". 
Μήπως πρέπει να γίνει έλεγχος από την αρμόδια Αρχή του ΕΣΠΑ για το έργο;  


Δεν υπάρχουν σχόλια: