10.22.2015

Εάν αυτό είναι η Ευρώπη;


Η δημοκρατία Σλοβένια. Πορεία ανθρώπων (προσφύγων), υπό την επίβλεψη των ΜΑΤ. Αυτό είναι Ευρώπη;  Είναι Ευρώπη! Είναι Μεσαίωνας!

Δεν υπάρχουν σχόλια: