10.13.2015

Αναμένοντας την επιστολή της Εφορείας Αρχαιοτήτων και σε ηλεκτρονική μορφή

Στο blog έχει ήδη δημοσιευτεί σε μορφή φωτογραφίας η απάντηση της προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων, κ. Ελένης Μπάνου, επί δημοσιευμάτων της εφημερίδας "Ακαδημία Πλάτωνος- Η εφημερίδα". Έχουμε ήδη ζητήσει από την Υπηρεσία να στείλει και ηλεκτρονικά στα δύο mail  που χρησιμοποιεί η Επιτροπή Κατοίκων και είναι μονίμως αναρτημένα, την απάντηση για να δημοσιευτεί και σε μορφή word. Η τεχνολογία δίνει αυτή τη δυνατότητα και το blog, όπως και η εφημερίδα δημοσιεύει τις επιστολές που λαμβάνει. Όταν αυτές είναι πολυσέλιδες και με αναφορές σε αριθμούς, είναι και δύσκολη η αντιγραφή της και ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος του λάθους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: