9.27.2015

Η μαύρη βίβλος του 3ου Μνημονίου

Το τρίτο Μνημόνιο περιλαμβάνει 223 προαπαιτούμενα, δηλαδή νομοθετικές δράσεις από τις οποίες εξαρτώνται οι περιοδικές αξιολογήσεις της «τερατόικας» και η εκταμίευση των δόσεων του νέου δανείου, σύμφωνα με τα μνημονιακά «έθιμα» που έχουν καθιερωθεί από τον Μάιο του 2010.

Αριθμητικά τα προαπαιτούμενα κατανέμονται ως εξής στην τετραετία:·       127 το 2015
·       81   το 2016
·       12   το 2017
·       3     το 2018
 Από το σύνολο αυτών των προαπαιτούμενων, 51 πρέπει να νομοθετηθούν-εφαρμοστούν εντός του Οκτωβρίου προκειμένου να ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση του τρίτου Μνημονίου.

 Στο χρονοδιάγραμμα που έχουν επιβάλει οι δανειστές, και που ουσιαστικά αποτελεί το πρόγραμμα οποιασδήποτε κυβέρνησης αναδειχθεί, υπάρχουν μέτρα διοικητικού-γραφειοκρατικού χαρακτήρα, μέτρα εκ πρώτης όψεως «ουδέτερα» και μέτρα που συνιστούν κυριολεκτικά μια «Μαύρη Βίβλο» λιτότητας, απορύθμισης των εργασιακών σχέσεων, κατεδάφισης του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος και ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας.
 Είναι να μέτρα που έχουν εξαφανιστεί από την προεκλογική καμπάνια των μνημονιομάχων, ή προβάλλονται, επιλεκτικά, εξωραϊστικά και παραπλανητικά. Σταχυολογούμε τα πιο σημαντικά όπως αναφέρονται στο χρονοδιάγραμμα του Μνημονίου, από τον τρέχοντα μήνα μέχρι και τον Δεκέμβριο 2018:

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 


Δέσμευση και κατάσχεση λογαριασμών οφειλετών του δημοσίου, με ηλεκτρονική αποστολή στις τράπεζες στοιχείων των οφειλετών. Για οφειλέτες με χρέη στην εφορία άνω των 70.000 ευρώ θα υπάρχει αυτοματοποιημένη διαδικασία κατάσχεσης. 
Το μέτρο θα ενισχυθεί με την ανάπτυξη ειδικού λογισμικού αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών κατασχέσεων εις βάρος οφειλετών του Δημοσίου. 
Το πρόγραμμα θα δοθεί με απευθείας ανάθεση!

Κατάργηση του ανώτατου ορίου ύψους κατάσχεσης 25% επί μισθών και συντάξεων και μείωση όλων των κατώτατων ορίων ύψους 1.500 ευρώ (1.250 για μισθούς και συντάξεις, 1.000 ευρώ για καταθέσεις).

Επίσπευση της διαδικασίας δημόσιας σύμβασης για την περαιτέρω αυτοματοποίηση της είσπραξης οφειλών και κατασχέσεων από ιδιώτες.

Έναρξη κατασχέσεων για οφειλέτες που δεν καταβάλουν εγκαίρως τις δόσεις τους ή τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους.

Ορίζονται τα πρώτα νησιά στα οποία θα καταργηθεί η έκπτωση 30% στον ΦΠΑ.

Με απευθείας ανάθεση θα δοθεί και έργο παραγωγής ειδικού λογισμικού για τους ελέγχους των ελεγκτικών φορολογικών μηχανισμών της «ανεξάρτητης» ΓΓ Δημοσίων Εσόδων. Ολοκλήρωση της μεταφοράς των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του ΣΔΟΕ στην ίδια ΓΓΔΕ.

Έκδοση απόφασης για να εφαρμοστεί η ψηφισμένη αύξηση της φορολογίας στα πλοία.

ΚΤΕΟ. Πρόστιμο 150 ευρώ σε όσους δεν έχουν περάσει τα οχήματά τους από τεχνικό έλεγχο, μετά από διασταύρωση στοιχείων.

Ξήλωμα της ρύθμισης των εκατό δόσεων. Αποκλείονται όσοι δεν καταβάλουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις, τη θέσπιση απαίτησης για τη φορολογική διοίκηση και τη διοίκηση, συντόμευση της διάρκειας της ρύθμισης «για όσους έχουν τη δυνατότητα» να πληρώσουν νωρίτερα ρυθμισμένους φόρους ή εισφορές. 
Αύξηση επιτοκίων από 3% σε 5% στις ρυθμισμένες οφειλές. Οφειλέτες με χρέη κάτω των 5.000 (το 90% όσων εντάχθηκαν στη ρύθμιση) παραμονή του χαμηλού επιτοκίου, αλλά μόνο με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Δέσμευση του κράτους ότι δεν θα θεσπίσει νέες ρυθμίσεις δόσεων ή άλλες ρυθμίσεις διακανονισμού, ούτε θα τροποποιήσει τις ισχύουσες ρυθμίσεις π.χ. παρατείνοντας προθεσμίες.

Αποκλειστική χρηματοδότηση όλων των επικουρικών ταμείων από ίδιες εισφορές (σφαγή στις επικουρικές). Υπαγωγή όλων των επικουρικών ταμείων στην ΕΤΕΑ.

Νέα Task Force, με επιτροπεία στο τετράγωνο: Μεσοπρόθεσμο σχέδιο τεχνικής βοήθειας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω νέας Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΥΣΔΜ).

Από την κοινωνική πρόνοια στη φιλανθρωπία του πτωχοκομείου: Προσδιορισμός διαδικασιών για τη βαθμιαία εθνική εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Ενίσχυση ρυθμίσεων για τη «διακυβέρνηση» του ΤΧΣ ιδίως σε θέματα διαδικασιών επιλογής και διορισμού. Ήτοι, στενός έλεγχος από τους δανειστές (ESM, ΕΚΤ).

Προετοιμασία εδάφους για ιδιωτικοποίηση ΔΕΗ με:
 α) Τροποποίηση κανόνων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
 β) Θέσπιση κανόνων για τον συμψηφισμό των οφειλών μεταξύ ΔΕΗ και του διαχειριστή της αγοράς 
γ) μεταρρύθμιση της αγοράς φυσικού αερίου 
δ) Αναθεώρηση τιμολογίων ΔΕΗ βάσει του κόστους, αντικαθιστώντας την 20% έκπτωση για τους χρήστες υψηλής τάσης με τιμολόγια βάσει του οριακού κόστους παραγωγής 
ε) Αναγκαστική συρρίκνωση της ΔΕΗ με τον σχεδιασμό συστήματος δημοπρασιών σύμφωνα με το γαλλικό ΝΟΜΕ, με στόχο να μειωθούν κατά 25% τα μερίδια λιανικής και χονδρικής αγοράς της ΔΕΗ.

Νομοθέτηση του προγράμματος αναδιάρθρωσης του «ΟΑΣΑ - Συγκοινωνίες Αθηνών». 

Δρομολόγηση της εφαρμογής του αναθεωρημένου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που θεσπίζει το προνόμιο των τραπεζών και αποκλείει ουσιαστικά τους εργαζόμενους από τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος επιχειρήσεων.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος (πιθανότατα με κατάργηση ανώτατων και κατώτατων συντελεστών, και θέσπιση 2 ή 3 κοντά στο 35%, και κατάργηση φοροαπαλλαγών).

Σταδιακή κατάργηση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης ντίζελ για τους αγρότες. Πρώτο στάδιο τον Οκτώβριο του 2015, δεύτερο τον Οκτώβριο του 2016.

Αποστολή εκκαθαριστικών για είσπραξη του ΕΝΦΙΑ για το 2015. Τελευταία δόση καταβολής τον Φεβρουάριο του 2016.

Αύξηση φορολογίας στους αγρότες. Σταδιακή κατάργηση της ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης. Φορολόγηση με 20% το 2016 και με 26% για το 2017.

Αύξηση του φορολογικού συντελεστή επί του ετήσιου εισοδήματος από ενοίκια, για εισοδήματα κάτω των 12.000 ευρώ στο 15% (από 11%) και για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ στο 35% (από 33%).

Επίδομα θέρμανσης. Μείωση στο μισό της επιδότησης στον προϋπολογισμό του 2016. Προφανώς με αντίστοιχη μείωση δικαιούχων.

Μονιμοποίηση εισφοράς αλληλεγγύης. Αναμορφώνεται και ενσωματώνεται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος από το 2016.

Μέτρα αναγκαστικής είσπραξης. Επανεξέταση και μεταρρύθμιση του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ώστε να προβλέπεται η αναγκαστική εκποίηση περιουσιακών στοιχείων σε δημόσιους πλειστηριασμούς.

Επανεξέταση (αύξηση) αντικειμενικών τιμών ακινήτων, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα έσοδα από το φόρο ακίνητης περιουσίας το 2016 θα ανέλθουν τουλάχιστον σε 2,65 δισ. ευρώ.

Αυστηρότερος ορισμός του ποιος είναι αγρότης, πράγμα που θα οδηγήσει σε μαζικό αποκλεισμό από το σύστημα επιδοτήσεων.

«Ιδιωτικοποίηση» φορολογικών ελέγχων, με διατήρηση του φορολογικού πιστοποιητικού (όπως είχε απαιτήσει ο ΣΕΒ) από ελεγκτικές εταιρείες.

Διαγραφή ληξιπρόθεσμων μη εισπράξιμων οφειλών. 


Ενίσχυση της Μονάδας Μεγάλων Οφειλετών (ΕΜΕΙΣ) για τη βελτίωση της ικανότητάς στην εκκαθάριση και είσπραξη φόρων, με υποστήριξη από διεθνή ανεξάρτητη εταιρεία εμπειρογνωμόνων (κι άλλη ιδιωτικοποίηση ελέγχων)

Η «ανεξάρτητη» Γενική Γραμματεία Εσόδων γίνεται υπερυπουργείο:. «Θέσπιση νομοθεσίας για την ίδρυση αυτόνομου φορέα εσόδων με την οποία θα προσδιορίζονται:
 α) η νομική μορφή, η οργάνωση, το καθεστώς και το πεδίο άσκησης των αρμοδιοτήτων του φορέα,
 β) οι εξουσίες και οι λειτουργίες του διευθύνοντος συμβούλου και του ανεξάρτητου Διοικητικού Συμβουλίου,
 γ) η σχέση με το υπουργείο Οικονομικών και άλλους κυβερνητικούς φορείς,
 δ) η ευελιξία όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους του φορέα και η σχέση του με δημόσια διοίκηση,
 ε) η αυτονομία του προϋπολογισμού του
 στ) υποβολή εκθέσεων στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο».

Αλλαγές στη νομοθεσία γα τον προϋπολογισμό, με πλαίσιο συμμετοχής «ανεξάρτητων φορέων» με παράλληλη κατάργηση ελέγχων από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Θέσπιση συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων (βλέπε αναλυτικά κωδικοποίηση Στρατούλη), θέσπιση «ισοδύναμων μέτρων» για πλήρη αντιστάθμιση των επιπτώσεων από την εφαρμογή της δικαστικής απόφασης του ΣτΕ για τα συνταξιοδοτικά μέτρα του 2012, κατάργηση τροποποιήσεων του 2015 (νομοθετήματα Στρατούλη).

Θέσπιση «διαρθρωτικών μέτρων» που θα αποφέρουν εξοικονόμηση συνταξιοδοτικού κόστους 0,75% του ΑΕΠ το 2017 και 0.25% του ΑΕΠ το 2018, σύνολο τουλάχιστον 1,8 δισ.

Κατάργηση και αντιστάθμιση περιττών επιβαρύνσεων των συντάξεων. 

Έκθεση ΤτΕ για τα κόκκινα δάνεια, κατηγοριοποίηση και αξιολόγηση της ικανότητας των τραπεζών να αντιμετωπίσουν κάθε κατηγορία
Η ΤτΕ και το ΤΧΣ θα χαρτογραφήσουν τα εμπόδια στην ανάπτυξη μιας «δυναμικής αγοράς των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων». Ήτοι, ξεπούλημα των δανείων στα κοράκια (distress funds). παράσχουν ανάλυση για τον προσδιορισμό των μη κανονιστικών

Μέτρα για τη διασφάλιση «ανεξαρτησίας της διακυβέρνησης των τραπεζών σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές» (το δημόσιο εκτός διοικήσεων).

Επανεξέταση υφιστάμενων πλαισίων της αγοράς εργασίας συμπεριλαμβανομένων ομαδικών απολύσεων,συλλογικής δράσης και συλλογικών διαπραγματεύσεων βάσει των βέλτιστων διεθνών και ευρωπαϊκών πρακτικών

Εφαρμογή των «υπολοίπων» της πρώτης εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ για άνοιγμα στις αγορές, τροφίμων, ποτών, προϊόντων πετρελαίου.

Νέα «εργαλειοθήκη» ΟΟΣΑ για απελευθέρωση ανταγωνισμού σε Χονδρικό Εμπόριο, Κατασκευές, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, τον υπόλοιπο μεταποιητικό κλάδο και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Νομοθεσία για πλήρη απελευθέρωση τουριστικών καταλυμάτων.

Προεδρικό Διάταγμα για «αποκλειστικές δραστηριότητες των πολιτικών μηχανικών και' συναφών επαγγελμάτων». 

Διαβούλευση για τη σύνδεση εκπαίδευσης με την Έρευνα και Ανάπτυξη (μπίζνες στα ΑΕΙ).

Λήψη μη αναστρέψιμων μέτρων για την ιδιωτικοποίηση: ΑΔΜΙΕ(εκτός αν προταθεί εναλλακτικό σχέδιο με «ισοδύναμα» αναφορικά με τον ανταγωνισμό και τις προοπτικά επενδύσεων, στη βάση πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού από τη ΔΕΗ. Σ’ αυτό κάνει παραπλανητικό παιχνίδι ο ΣΥΡΙΖΑ).

Θαλάσσιες Μεταφορές: Ευθυγράμμιση απαιτήσεων επάνδρωσης για τις εγχώριες υπηρεσίες με εκείνες των διεθνών γραμμών.

Δεσμευτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για την πώληση του ΟΛΠ. 

Διορισμός «Ανεξάρτητης Ομάδας Δράσης» που θα καθορίσει τους στόχους, τη δομή και τη διακυβέρνηση του νέου Ταμείου ιδιωτικοποιήσεων.

Νέες μειώσεις μισθών σε ευρείες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων με τη μεταρρύθμιση του ενιαίου μισθολογίου, με ισχύ από 1/1 2016. Καθορισμός ανώτατων ορίων στις μισθολογικές δαπάνες και στην απασχόληση του Δημοσίου που θα υιοθετηθούν στο νέο Μεσοπρόθεσμο.

Επιλεκτικές αυξήσεις δικαστικών τελών. 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

Πρωτογενές Πλεόνασμα 2015 0,25%. 

Μείωση στις αμυντικές δαπάνες κατά € 100 εκατ. το 2015

«Μεταρρύθμιση» συστήματος κοινωνικής πρόνοιας με στόχο εξοικονόμηση 0,25% του ΑΕΠ το 2015 (περικοπές προνοιακών επιδομάτων 450 εκατ. φέτος). Συνολική επανεξέταση συστήματος κοινωνικής πρόνοιας με υποστήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας με στόχο εξοικονόμηση 50% του ΑΕΠ ετησίως (900 εκατ.)

Ενοποίηση όλων των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης με τη υποδομή και οργάνωση του ΙΚΑ

Μέτρα για αύξηση ποσοστού προμηθειών του μεριδίου των γενόσημων φαρμάκων

Κάλυψη κεφαλαιακών αναγκών στις 4 συστημικές τράπεζες, με βάση την αξιολόγηση και τα σχέδια ανακεφαλαιοποίησης.

Θέσπιση νέου σχεδίου για την αναβάθμιση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας 

Εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τις εταιρείες ύδρευσης με βάση τη μεθοδολογία της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων το 2014 (προλείανση ιδιωτικοποίησης- νέας μετοχοποίησης ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει «εξαφανίσει» από το προσκήνιο).

Δεσμευτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΕΕΣΣΤΥ (ROSCO) 

Θέσπιση νέου συστήματος μόνιμης κινητικότητας σε ολόκληρο το Δημόσιο.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 

Υποβολή προτάσεων και «μεταρρυθμίσεων» στις παροχές κοινωνικής πρόνοιας και αποφάσεις για τους συντελεστές παροχών του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Λήψη μη αναστρέψιμων μέτρων για την πώληση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων υπό τους ισχύοντες όρους και προς τους ήδη επιλεγέντες (FRAPORT). 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

Δεσμευτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον ΟΛΘ. 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 

Επικαιροποίηση αξιολόγησης ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος που εκπονήθηκε το 2011 από τον ΟΟΣΑ.

ΜΑΙΟΣ 

Θέσπιση νομοθεσίας για τον εξορθολογισμό των ειδικών μισθολογίων με ισχύ το 2017

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 

Μεταρρύθμιση του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 

Σταδιακή κατάργηση επιστροφής φόρου κατανάλωσης (diesel) για τους αγρότες, δεύτερη δόση.

Νέες αλλαγές στον ΦΠΑ. 

Έγκριση συμπληρωματικού Προϋπολογισμού 2015, Προσχέδιο προϋπολογισμού 2016 Μεσοπρόθεσμη Δημοσιονομική Στρατηγική (2016-2019)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Πρωτογενές Πλεόνασμα 2016 0,5% του ΑΕΠ

Σταδιακή κατάργηση ευνοϊκής φορολόγησης αγροτών- φορολόγηση με 20% από το 2016.

Μείωση στις αμυντικές δαπάνες κατά 2,2% του ΑΕΠ το 2016.

Δεύτερη δόση μείωσης στις επιδοτήσεις πετρελαίου θέρμανσης.

Οριστική κατάργηση μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά.

Νέα «μεταρρύθμιση» συστήματος κοινωνικής πρόνοιας με στόχο εξοικονόμηση 1% του ΑΕΠ το 2016 (1,8 δισ.)
κεφαλαίων.

Νέα μέτρα για αύξηση ποσοστού προμηθειών του μεριδίου των γενόσημων φαρμάκων

Αξιολόγηση επιδόσεων συστήματος Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος με στόχο την πλήρη εθνική εφαρμογή του

«Απλούστευση και εξορθολογισμός» της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας μέσω κωδικοποίησης σε ένα Κώδικα Εργατικής Νομοθεσίας

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 

Ολοκλήρωση «εξισορρόπησης» αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (μείωση 50% μεριδίου ΔΕΗ)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 


Πρωτογενές Πλεόνασμα 1,75% του ΑΕΠ. (2017)

Δεύτερη δόση νέας φορολόγησης των αγροτών, με εφαρμογή συντελεστή 26%.

«Θετική λίστα» φαρμάκων- Κατάρτισή της από «Κέντρο Αξιολόγησης της Τεχνολογίας Υγείας».

Οδικός χάρτης για την προσαρμογή στις κατευθύνσεις της Ε.Ε για «ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας».

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 

Απελευθέρωση λιανικής αγοράς Φυσικού Αερίου και διαχωρισμός σε εταιρείες Διαχείρισης και Διανομής.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 

Πρωτογενές Πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ.

Αναρτήθηκε από συσπείρωση αριστερών μηχανικών

 
Το ΦΕΚ του μνημονίου 3. Πραγματικό σφαγείο. Διαβάστε τι έρχεται μετά τις εκλογές.

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ελάτε να πάρετε τα...λουλούδια μας..γελοίοι...
Βρε δεν πάτε να κρυφτείτε κομματόσκυλα που συνεχίζετε να ζείτε ακόμα εις βάρος μας..

Ανώνυμος είπε...

Κοπρίτες, να επιστρέψετε τις ασφαλιστικές εισφορές σε όλους εμάς που από τον μισθό μας συνεχίζουμε να πληρώνουμε...
Να τιμωρηθούν όλοι όσοι καταχράστηκαν χρήματα ταμείων και όχι μόνο..
Να τιμωρηθούν όλοι όσοι έπαιξαν τα χρήματα των εργαζομένων σε χρηματιστήριο και τραπεζικά ομόλογα..
Να τιμωρηθούν όλοι εκείνοι που συνέταξαν νόμους κατά παραγγελία απαλλαγής των επιτηδείων εκείνων πονηρών που το στομάχι τους έσκασε από το πολύ φαγητό!!!
Αχόρταγοι,σκασμό δεν έχετε..