8.01.2015

Καλό μήνα!

Ο Αύγουστος σδτην "Ταβέρνα Η Φανερή Κάνουλα". Έργο του λαϊκού ζωγράφου Νότη Ξάνθη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: