7.17.2015

Το Στέκι Αλληλεγγύης υποστηρίζει το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας ΑπόρωνΑπό τις 15/7/2015 άνοιξε η πλατφόρμα του  προγράμματος ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων) 2015-2016 και η ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων θα είναι η 5/8/2015.
Σας ενημερώνουμε ότι το Στέκι Αλληλεγγύης Ακαδημίας Πλάτωνα συμμετέχει στην υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ στις γειτονιές μας. Οι ωφελούμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Στέκι (Μοναστηρίου και Θηναίας) για την υποβολή της αίτησής τους κάθε Σάββατο 11:00 – 13:00 ενώ για άλλες μέρες ή/και ώρες επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 6949724226 και 6906233862.
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
Ωφελούμενοι των δράσεων ΤΕΒΑ είναι άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Συγκεκριμένα, το εισόδημα του ωφελούμενου, όπως αυτό προκύπτει από την φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα παρακάτω όρια πραγματικού εισοδήματος.
3.000 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο •  4.500 € ετησίως για το ζευγάρι •    Προσαυξανόμενο κατά 1.500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900 € ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.

 Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις για να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους χρειάζονται τα εξής: ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Αστυνομική Ταυτότητα, Ε1 και Ε9 του 2015 (οικονομικό έτος 2014), και κωδικό TAXIS.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Όσοι δεν έχουν υποβάλλει τη φορολογική τους δήλωση έτους 2015 (οικονομικό έτος 2014) μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς υποβάλλοντας την δήλωση τους εφόσον ο ωφελούμενος έχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: