2.11.2015

Νέο "όχι" από το ΣτΕ για το "Academy Gardens"

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

Το Ε' Τμήμα του Συμβούλιου της Επικρατείας με την υπ΄αριθμ. 25/2015 γνωμοδότησή του, έκρινε μερικά μη νόμιμο, σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τους όρους δόμησης, κ.λπ. στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος.
Αυτό έχει ως συνέπεια να δημιουργούνται έντονα προβλήματα ως προς την δρομολογημένη κατασκευή του εμπορικού κέντρου Academy Gardens στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος.
Και αυτό γιατί το σημείο που κρίθηκε μη νόμιμο στο επίμαχο διάταγμα είναι το ζήτημα του ύψους των κατασκευών, που είναι το βασικό σημείο της όλης κατασκευής του εμπορικού κέντρου.

Στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος, σε έκταση 615 στρεμμάτων και ειδικότερα στην έκταση του πρώην εργοστασίου της κλωστοϋφαντουργίας Μουζάκη (Λεωφόρος Κηφισού 60) δρομολογείται επένδυση 300 εκατ. ευρώ για την κατασκευή εμπορικού και ψυχαγωγικού κέντρου επιφάνειας 55.000 τ.μ. (Academy Gardens) από την Artume Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακίνητης και Κινητής περιουσίας. Η εταιρεία Artume φέρεται να είναι ιδιοκτήτρια 19,7 στρεμμάτων στο 124 οικοδομικό τετράγωνο της επίμαχης περιοχής.
Αναλυτικότερα, στο Ε' Τμήμα του ΣτΕ κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο προβλεπόταν η τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης στα οικοδομικά τετράγωνα 124,126, 127 και 128 της περιοχής 75 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου των Αθηνών.
Όπως προβλέπει το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, στα τέσσερα αυτά οικοδομικά τετράγωνα, ο συντελεστής δόμησης καθορίζεται σε 2,1 και το μέγιστο ύψος των κτιρίων σε 24 μέτρα, ενώ ως προς τους λοιπούς όρους δόμησης αναφέρει, πως θα εφαρμοσθούν όπως προβλέπει ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ).
Όμως, στο Ε΄Τμήμα (πρόεδρος, η αντιπρόεδρος Αγγελική Θεοφιλοπούλου και εισηγητής ο πάρεδρος Δημήτρης Βασιλειάδης), αφού εκφράστηκαν αντίθετες απόψεις ως προς την νομιμότητα του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, κρίθηκε, ότι ως προς τον προβλεπόμενο συντελεστή δόμησης και τους όρους και περιορισμούς δόμησης, σύμφωνα με τον ΝΟΚ, είναι νόμιμο. Αντίθετα κρίθηκε μη νόμιμο, το σχέδιο διατάγματος ως προς το προβλεπόμενο μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων.

Παν. Τσιμπούκης


Δεν υπάρχουν σχόλια: