7.18.2014

Το υπουργείο Περιβάλλοντος παρερμηνεύει για να δώσει άδεια στο mall στο Μουζάκη

-->
H 2η συνέχεια στην ένσταση των "407" κατοίκων Ακαδημίας Πλάτωνα, Κολωνού, Σεπολίων στο υπουργείο Περιβάλλοντος ενάντια στην έγκριση περιβαντολλογικών μελετών της  Artume (Το πρώτο μέρος εδώ)

 ----
Οι ενιστάμενοι υποστηρίζουμε ότι συνολικά η Απόφαση παραγνωρίζει, επί της ουσίας, τα «Ευαίσθητα στοιχεία» της περιοχής, υποτιμώντας συνολικά τον Αρχαιολογικό Χώρο της Ακαδημία του Πλάτωνος, για τους εξής λόγους:

α. Η Απόφαση αναφέρεται στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ακαδημίας του Πλάτωνα στην παραγρ Γ, 1, γράφοντας ότι «ως προς την ογκοπλασία και τη μορφολογία του κτηρίου πρέπει να ληφθούν υπόψη:
1. η γειτνίαση του κτηρίου με τον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας του Πλάτωνα και το υπό μελέτη Αρχαιολογικό Μουσείο της Πόλης των Αθηνών».

Οι ενιστάμενοι ρωτάμε: Πώς να ληφθούν υπόψη; Ποιες οι κατευθύνσεις; Ποια τα κριτήρια; Ποια τα μέτρα ελέγχου; Η Απόφαση δεν κρίνει αναγκαίο να αναφερθεί ούτε καν στην υποχρέωση για τη διαδικασία της άσκησης αρχιτεκτονικού ελέγχου από τα αρμόδια προς τούτο όργανα.

Β. Σε συνέχεια του προηγούμενου σημείου η Απόφαση αναφέρει: 
« 2. Οι κατευθύνσεις του νέου ρυθμιστικού σχεδίου της Αθήνας για τη δημιουργία ενός υπερτοπικού κέντρου με πολιτιστικό χαρακτήρα στην ευρύτερη περιοχή».

Η προαναφερόμενη διατύπωση σε σχέση με το ΡΣΑ είναι λάθος και, κυρίως, είναι ελλιπέστατη.  Συγκεκριμένα:

Στο άρθρο 12, παραγρ 4,δ «Για το κέντρο της Αθήνας» του ΣΝ ΡΣΑ αναφέρεται:
« - Σε ενίσχυση των ανωτέρω (σ.σ κατευθύνσεων)προωθούνται δύο σημαντικές μητροπολιτικές παρεμβάσεις σε περιοχές του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας: αυτή της Ακαδημίας Πλάτωνος και … . Ειδικότερες κατευθύνσεις για τις δύο αυτές παρεμβάσεις δίνονται στο Παράρτημα του άρθρου 14.»

Στο άρθρο 14 «Μητροπολιτικές Παρεμβάσεις» του ιδίου, καθορίζεται ο ορισμός και το περιεχόμενο αυτού του είδους των παρεμβάσεων, ζητήματα συμμετοχικής διαδικασίας με διαφάνεια καθώς και οι τρόποι – θεσμικά εργαλεία για το σχεδιασμό και τη διαχείρισή τους.

Στο Παράρτημα Ι του Άρθρου 14, παραγρ 4, αναλύεται η «Ολοκληρωμένη παρέμβαση πολεοδομικής αναβάθμισης στην περιοχή Ακαδημία Πλάτωνος» με τις εξής κατευθύνσεις πολιτικής:
« δ) Προώθηση προγράμματος πολεοδομικής αναβάθμισης στρατηγικού χαρακτήρα στην περιβάλλουσα τον αρχαιολογικό χώρο περιοχή Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ, παρά τις λεωφόρους Αθηνών και Κηφισού)η επισήμανση είναι του κειμένου ΣΝ, στην κατεύθυνση ελέγχου και αναδιάρθρωσης των χρήσεων γης και της πυκνότητας δόμησης σε συσχέτιση με την περιοχή του Ελαιώνα …»

Οι ενιστάμενοι αιτούμαστε την ακύρωση της προσβαλλόμενης Απόφασης, η οποία θα έπρεπε να συνάδει απόλυτα με το ανώτερο επίπεδο χωρικού σχεδιασμού,  για τους εξής λόγους:
·                Ερμηνεύει κατά το δοκούν, το λιγότερο, τις κατευθύνσεις του  ΡΣΑ, το οποίο σε κανένα σημείο δεν αναφέρει την πιο πάνω διατύπωση Γ), 2 της προσβαλλόμενης Απόφασης.
·                Δεν εξετάζει και δεν εκτιμά με ποιο τρόπο το Πολυκέντρο εντάσσεται στην κατεύθυνση «του ελέγχου και της αναδιάρθρωσης των χρήσεων γης» αφού δεν έχει καταρτιστεί το εντελλόμενο Πρόγραμμα πολεοδομικής αναβάθμισης.
·                Δεν εξετάζει και δεν εκτιμά με ποιο τρόπο η πραγματοποιούμενη δόμηση, την οποία αναφέρει ως 47.338,74 τμ και για την οποία διατυπώνουμε τις ενστάσεις μας στη συνέχεια, συμβάλλει «στον έλεγχο της πυκνότητας δόμησης», «σε συσχέτιση με τον Ελαιώνα (σ.σ. και ως προς αυτό το σημείο), στον οποίο ισχύουν πολύ χαμηλότεροι συντελεστές δόμησης από τον ισχύοντα 2,4 για την επίδικη ιδιοκτησία. 
·                Δημιουργεί πρωθύστερες καταστάσεις στο χώρο και δεδομένα σε παραβίαση και αντίθεση των όσων προβλέπονται στα προαναφερόμενα Άρθρα του υπό ψήφιση ΣΝ ΡΣΑ, τόσο σε επίπεδο διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν όσο και σε επίπεδο περιεχομένου της Μητροπολιτικής Παρέμβασης. 

1.              Η  νέα κεντρική λειτουργία του Πολυκέντρου θα επηρεάσει άμεσα και θα έχει επιπτώσεις στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων των συνοικιών επιρροής του, στον Δήμο Αθήνας. Ακριβώς επειδή έχουν γίνει  γνωστές στην πράξη  οι συγκεκριμένες επιπτώσεις των μεγάλων Εμπορικών Κέντρων, στο σχ. Ν. του ΡΣΑ, άρθρο 10, παραγρ 4, προβλέπεται ότι «νέες περιοχές κεντρικών λειτουργιών με οργανωμένη μορφή είναι δυνατόν να χωροθετούνται μέσα στον αστικό ιστό ή και σε περιοχές απαξιωμένων/ανενεργών αστικών χρήσεων. Οι περιοχές αυτές θα αναπτυχθούν συμπληρωματικά ως προς τα πολεοδομικά κέντρα ανάλογα με τη θέση και τη δυναμικότητά τους. Τα μεγέθη ανάπτυξης αυτών των περιοχών θα προκύψουν μετά από εκτίμηση της συνολικής δυναμικότητας της περιοχής επιρροής, ώστε να μην υποθηκευτεί η βιωσιμότητα των υφιστάμενων κέντρων …».

1 σχόλιο:

K.B. είπε...

Το βάρος της παρερμηνείας ανέλαβε να το σηκώσει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με την απόφαση για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του Mall. Οπότε, σωστό είναι να διορθωθεί ο τίτλος του δημοσιεύματος.