7.16.2014

Κατά του mall της Artume στο υπουργείο Περιβάλλοντος

407 συνολικά κάτοικοι και έμποροι από τις περιοχές Ακαδημίας Πλάτωνος- Κολωνού και Σεπολίων υπέβαλαν Ένσταση στον Υπουργό Περιβάλλοντος κατά της Απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του Πολυκέντρου πολιτισμού – αναψυχής και εμπορίου επί της Λ. Κηφισού 60, ιδιοκτησίας Artume s.a.».
Το blog θα δημοσιεύσει την ένσταση που κατέθεσαν οι κάτοικοι, αναδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο τις μύριες όσες παρατυπίες έχουν γίνει από τους αρμόδιους για να στρωθεί το χαλί στους "επενδυτές" που μοιράζουν καθρεπτάκια για να κυριεύσουν την περιοχή.
 
Η δημοσίευση της ένστασης θα αναρτηθεί σε συνέχειες.
Μέρος 1ονΑθήνα, 19/6/2014
ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ
Γραφείο Υπουργού

ΕΝΣΤΑΣΗ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ.ΚΑ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Γ. Γ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περί έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του Έργου «Δημιουργία Πολυκέντρου Πολιτισμού, Αναψυχής, Εμπορίου – Academy Gardens, επί της Λ. Κηφισού 60, ιδιοκτησίας Artume S.A

Οι πιο κάτω υπογεγραμμένοι, κάτοικοι και επιχειρηματίες στις περιοχές Ακαδημίας Πλάτωνος, Κολωνού και Σεπολίων του Δήμου Αθηναίων, υποβάλλουμε Ένσταση κατά της προαναφερόμενης Απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΑΔΑ: ΒII6OP1KEI4) για τους εξής λόγους:
Α. Μη εναρμόνιση της Απόφασης με τον ορισμό, το περιεχόμενο, τους στρατηγικούς στόχους και σειρά σημαντικών κατευθύνσεων που εξειδικεύουν τα προηγούμενα σε Άρθρα του ΡΣΑ Αττικής, το οποίο ως σχέδιο νόμου βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή. Η Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων δεν εξετάζει το έργο σε σχέση με τα προηγούμενα, ως όφειλε, με συνέπεια τη μη τήρηση των αρχών της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης που συνίστανται στην: α) ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη, β) βιώσιμη χωρική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς και γ) βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους τους κατοίκους και   αποτέλεσμα  την πρόκληση:
·       μη αναστρέψιμων επιπτώσεων στην ουσιαστική εφαρμογή αυτών για αυτές τις συνοικίες του Δήμου Αθηναίων και
·       επιβάρυνση μιας σειράς δεικτών, ήδη προβληματικών,  για τη λειτουργία των περιοχών, την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την οικονομική βιωσιμότητα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε μια μεγάλη ακτίνα, που έχουν πληγεί πολύ σοβαρά από τη βαθειά οικονομική κρίση. Συγκεκριμένα: 

1.              Το Πολυκέντρο αποτελεί νέα κεντρική λειτουργία και δημιουργείται ακριβώς στα όρια των Δήμων Αθηναίων και Περιστερίου, επί της Κηφισού που είναι άξονας διαπεριφερειακής σημασίας στον κόμβο με τον, επίσης, σημαντικό κυκλοφοριακό άξονα της οδού Λένορμαν.

 Όπως, αναφέρει και η Απόφαση στην ενότητα (Ε) «Περιβάλλον της περιοχής – Ευαίσθητα στοιχεία – Ειδικά προστατευόμενες ζώνες», «η δραστηριότητα βρίσκεται σε ευαίσθητη περιοχή δεδομένου ότι γειτνιάζει άμεσα με την περιοχή της Ακαδημίας του Πλάτωνα».

Οι ενιστάμενοι υποστηρίζουμε ότι συνολικά η Απόφαση παραγνωρίζει, επί της ουσίας, τα «Ευαίσθητα στοιχεία» της περιοχής, υποτιμώντας συνολικά τον Αρχαιολογικό Χώρο της Ακαδημία του Πλάτωνος, για τους εξής λόγους:


α. Η Απόφαση αναφέρεται στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ακαδημίας του Πλάτωνα στην παραγρ Γ, 1, γράφοντας ότι «ως προς την ογκοπλασία και τη μορφολογία του κτηρίου πρέπει να ληφθούν υπόψη:
1. η γειτνίαση του κτηρίου με τον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας του Πλάτωνα και το υπό μελέτη Αρχαιολογικό Μουσείο της Πόλης των Αθηνών».

Δεν υπάρχουν σχόλια: