7.28.2014

ΣτΕ:Δεν επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικής άδειας στο "Academy Gardens"

Ο χώρος του πρώην εργοστασίου Μουζάκη(Λένορμαν & Κηφισού). Φώτο: Βασίλης Μαθιουδάκης

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΡΩΤΗ ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Μια γνωμοδότηση και μια απόφαση καθορίζουν το οικιστικό μέλλον της Ακαδημίας Πλάτωνος. Το Ε ‘ Τμήμα του ΣτΕ λέει -προσωρινά- «όχι» στην έκδοση οικοδομικής άδειας  στην Artume, καθώς η διοίκηση δεν έχει προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες.   Στην απόφαση αναφέρεται ρητά πως «πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις των αρμοδίων υπηρεσιών Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΥΠΕΚΑ, Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων και Εφορεία Κλασικών Αρχαιοτήτων που προτείνουν Σ.Δ. 2,1 και ύψος 15 μ.»  Και «έως την ολοκλήρωση δε της διαδικασίας αυτής δεν είναι επιτρεπτή οποιαδήποτε δόμηση στα παραπάνω ακίνητα και η έκδοση σχετικών οικοδομικών αδειών». Για τους κατοίκους, τις συλλογικότητες και τους φορείς που αγωνιζόμαστε ενάντια στην εκμετάλλευση του αρχαιολογικού χώρου, το κλείσιμο εκατοντάδων μαγαζιών  και την ένταση της υποβάθμισης στις εγκαταλειμμένες  γειτονιές μας, από ένα Mall – μεγαθήριο, η ουσία της Απόφασης του ΣτΕ είναι μια πρώτη νίκη.
Αναλυτικά:

-Απόφαση 2261/2014:  Η προσφυγή των 35 κατοίκων κατά του ΠΔ για την τροποποίηση του συντελεστή δόμησης και του ύψους στην περιοχή γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο Ακαδημίας Πλάτωνος έγινε γιατί εξαιρέθηκε  από το Διάταγμα το οικοδομικό τετράγωνο όπου βρίσκεται η ιδιοκτησία της Artume, πρώην Μουζάκη. Το ΟΤ περιλαμβανόταν αρχικά στο σχέδιο ΠΔ με διατήρηση του ψηλού συντελεστή δόμησης. Κατά την επεξεργασία του ΠΔ, το ΣτΕ έδωσε εντολή να μειωθούν συντελεστής δόμησης - ύψος και σε αυτό. Αντί να συμμορφωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος, εξαίρεσε το ΟΤ από το ΠΔ με την αιτιολογία ότι προωθείται τοπική τροποποίηση του πολεοδομικού σχεδίου. Θυμίζουμε ότι η τοπική τροποποίηση αφορούσε την αλλαγή των χρήσεων γης προκειμένου να επιτραπεί η ανέγερση του Mall. Η τροποποίηση έγινε με Απόφαση του υπουργού Μανιάτη, αλλά ο συντελεστής δόμησης δεν ρυθμίστηκε.

Στο διάστημα που μεσολάβησε από την εκδίκαση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων για αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών στην περιοχή, που έγινε δεκτή από το δικαστήριο, μέχρι την εκδίκαση της κύριας προσφυγής, είδαν το φως της δημοσιότητας πολλά.
Το ΣτΕ με την Απόφασή του απορρίπτει την αίτηση των κατοίκων. Δέχεται ότι «η διοίκηση προσκαίρως εξαίρεσε το επίμαχο οικοδομικό τετράγωνο» και ότι «προκύπτει η πρόθεση της Διοίκησης να ολοκληρώσει άμεσα την υλοποίηση της ενιαία μελετημένης τροποποίησης των όρων δόμησης στην ως άνω περιοχή, με την έκδοση σχετικού προεδρικού διατάγματος».
Όμως ορίζει ότι από το συμπληρωματικό ΠΔ «πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις των αρμοδίων υπηρεσιών Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΥΠΕΚΑ, Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων και Εφορεία Κλασικών Αρχαιοτήτων που προτείνουν Σ.Δ. 2,1 και ύψος 15 μ Τέλος, δίνει την εντολή «Έως την ολοκλήρωση δε της διαδικασίας αυτής δεν είναι επιτρεπτή οποιαδήποτε δόμηση στα παραπάνω ακίνητα και η έκδοση σχετικών οικοδομικών αδειών».

-Γνωμοδότηση 140/2014:  Το Τμήμα Ε΄ του ΣτΕ εξέδωσε στις 4/7, την 140/2014 Γνωμοδότηση για το σχέδιο προεδρικού διατάγματος που αφορά την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στο ΟΤ ιδιοκτησίας Artume, πρώην Μουζάκη. Η τροποποίηση προωθήθηκε για να γίνει οικοδομήσιμο τμήμα της ιδιοκτησίας, κατόπιν δικαστικής απόφασης για την άρση απαλλοτρίωσης, που είχε επιβληθεί το 1968 και το 1974 για να διαπλατυνθεί ο παράδρομος της Κηφισού.
Η Γνωμοδότηση αναφέρεται αναλυτικά στους όρους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται προκειμένου η διοίκηση να αποφασίζει τη μετατροπή κοινόχρηστου χώρου – οδού σε οικοδομήσιμο. Ορισμένα από τα σημεία της πολυσέλιδης Γνωμοδότησης, που περιγράφουν το αποδεκτό πλαίσιο για ανάλογες πράξεις, είναι:
1.             « … η κρίση περί αδυναμίας αποζημίωσης των θιγόμενων ιδιοκτητών … πρέπει να είναι νομίμως και ειδικώς αιτιολογημένη. Αόριστη δήλωση του οικείου Ο.Τ.Α. περί αδυναμίας αποζημίωσης των θιγόμενων ιδιοκτητών δεν αρκεί για να προσδώσει νόμιμο έρεισμα στη μετατροπή του ακινήτου σε οικοδομήσιμο χώρο …»
2.             « Ειδικοί αυστηρότεροι όροι δόμησης καθώς και ειδικές ρυθμίσεις για τη χρήση του ακινήτου μπορεί να επιβάλλονται επίσης, όταν κρίνεται από τη Διοίκηση ότι το ακίνητο που αποδεσμεύεται πρέπει μεν να καταστεί οικοδομήσιμο, ενόψει όμως της ανάγκης προστασίας του φυσικού, πολιτιστικού ή οικιστικού περιβάλλοντος, απαιτείται η δόμησή του με διαφορετικούς όρους από τους ισχύοντες …».

Στη συνέχεια η Γνωμοδότηση αναφέρεται σε όλο το ιστορικό διαδικασιών που αφορούν τη συγκεκριμένη ιδιοκτησία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται: - στο ζήτημα του ΠΔ για τη μείωση συντελεστή και ύψους γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο, - τις παρατηρήσεις επεξεργασίας του ΣτΕ ( ένταξη του επίμαχου ΟΤ στον Τομέα ΙΙ με σδ 2,1 και ύψος 15 μ), - την τελική δημοσίευση του ΠΔ χωρίς το συγκεκριμένο ΟΤ και τους λόγους που προέβαλε γι αυτό το ΥΠΕΚΑ, - την πρόθεση της διοίκησης να προωθήσει συμπληρωματικό ΠΔ για το τμήμα της περιοχής που είχε εξαιρεθεί με υπαγωγή στον Τομέα ΙΙ (30.1.2014 έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥΠΕΚΑ) και, τέλος, το περιεχόμενο της Απόφασης απόρριψης της προσφυγής των κατοίκων.

Η Γνωμοδότηση καταλήγει:
« … μετά την τροποποίηση του Γ.Π.Σ. του Δήμου Αθηναίων με την 7752/13.2.2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ (σ.συντ.,αλλαγή χρήσεων γης) και με βάση τις προαναφερθείσες κατευθύνσεις του ΓΠΣ για τον πολεοδομικό σχεδιασμό της περιοχής αυτής, αλλά και ενόψει των όσων έγιναν δεκτά με την 2261/2014 απόφαση του ΣτΕ (σ.συντ., απόφαση για την προσφυγή των κατοίκων), οι ατομικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που αφορούν το ΟΤ 124, πρέπει προτού θεσπισθούν, να εξεταστούν στο σύνολό τους, δηλαδή σε συνδυασμό και προς τις υπό κατάρτιση ρυθμίσεις του σχεδίου π.δ. για τους όρους δόμησης του ΟΤ 124 και των λοιπών που εξαιρέθηκαν … Κατόπιν τούτου, το Τμήμα απέχει από την επεξεργασία του σχεδίου και το επιστρέφει στη Διοίκηση, με την επισήμανση ότι η σχετική διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί χωρίς καθυστέρηση».

Εμείς, απλά, σημειώνουμε ότι για να γίνονται μελέτες, πχ, περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το Πολυκέντρο της Artume και, κυρίως, να εγκρίνονται από δημόσιες αρχές όπως η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, θα έπρεπε να υπάρχει κανονικό οικόπεδο με το σχήμα του και τις διαστάσεις του. Που το βρήκαν αφού δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία της έγκρισης και έκδοσης του Προεδρικού Διατάγματος  που θα ρύθμιζε ακριβώς αυτό; Η απάντηση, στους πολίτες.
2 σχόλια:

Γεωργία είπε...

Προβληματικές και ανήσυχες διακοπές για δημοσιογράφο του capital , με τα "επιτυχημένα' κείμενα του...
που πρέπει να μας πει πόσο καλά διάβαζε αυτά που του έδιναν να γράφει...
Για άλλη μια φορά το capital " μας προστατεύει από τους ¨αντικειμενικούς " δημοσιογράφους , και μας μαθαίνει τι εστί μέσο ενημέρωσης...

Ανώνυμος είπε...

Το άκουσα στην τηλεόραση & το διάβασα στο διαδύκτιο : ΄΄ Η blackrock κατατάσσει την Ελλάδα την χώρα με το μεγαλύτερο ρίσκο επένδυσης....΄΄
Αν είναι έτσι γιατί επιμένει και βάζει λυτούς και δεμένους για να φτιάξει το Μall; Αυτό δεν είναι επένδυση;Ti είναι;

Mαρία