4.08.2013

Ανοίγουμε τη συζήτηση για το μέλλον της γειτονιάς μαςΔΙΑΛΟΓΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ


Το blog κάνει το επόμενο βήμα και ανοίγει το διάλογο για την Ακαδημία Πλάτωνος. Μπορείτε να στείλετε τις απόψεις ή τις θέσεις σας για τη γειτονιά και το μέλλον της στο mata.pap@gmail.com. Στην περιοχή όπου οι άνθρωποι έμαθαν να θέτουν τα ερωτήματα πριν από 2.400 χρόνια, είναι επιβεβλημένη η συζήτηση και τα επιχείρηματα για το πως θέλουμε να ζήσουμε και ποια οικονομική ανάπτυξη θέλουμε .


Ξεκινούμε με μια έρευνα που εντοπίσαμε στο Internet . Η εισαγωγή στην προβληματική για την περιοχή γίνεται με τη  διπλωματική εργασία του Θεόδωρου Χατζηιωάννου  από τη σχολή Πολιτικών μηχανικών(τομέας μεταφορών και συγκοινωνιακής υποδομής) με τίτλο "Ακαδημία Πλάτωνος. Παράμετροι της ανάπτυξης και όψεις του σχεδιασμού"http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/6839 . Η διπλωματική εκπονήθηκε τον Ιούλιο του 2012 με επιβλέπουσα καθηγήτρια τη Μαρία Μάρκου

Η επιτομή της έρευνας:

Η θέση της Ακαδημίας Πλάτωνος, στις παρυφές του κέντρου της Αθήνας και του Ελαιώνα, σε συνδυασμό με τις αλλαγές που προωθούνται στην ευρύτερη περιοχή, στρέφει τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον στην, μέχρι πρόσφατα, παραμελημένη από το σχεδιασμό περιοχή, και τη θέτει στο κέντρο των πολεοδομικών εξελίξεων. Από τη μια μεταβάλλεται ο τρόπος με τον οποίο οι φορείς αντιλαμβάνονται και παρεμβαίνουν σε περιοχές σαν αυτή, και από την άλλη ευαιθητοποιείται τόσο η κοινή γνώμη, όσο και η έρευνα, απέναντι στον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους και τα ιδιαίτερα προβλήματά τους. Στόχος της διπλωματικής είναι να προσεγγίσει αναλυτικά και εννοιολογικά εργαλεία του πολεοδομικού σχεδιασμού, μέσα από μια μελέτη περίπτωσης που θα μας επιτρέψει να ερμηνεύσουμε τα προβλήματα, τις πιέσεις και τις δυναμικές ανάπτυξης που συνθέτουν και ακολουθούν αυτές τις αλλαγές, και να προτείνουμε κατευθύνσεις και άξονες πολιτικής παρέμβασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: