4.16.2013

Δεν πληρώνουμε

Η αφίσα στο Πάρκο
Μήνας λαϊκής στάσης πληρωμών είναι ο Απριλίος. Επειδή ο κόσμος εξαθλιώνεται και η Τρόικα πανηγυρίζει. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: