4.28.2013

Μια αιώρα για τα παιδιά

Να και ένα ξεχωριστό παιχνίδι για τα παιδιά. Μετά τη μπάλα, όλα μαζί πάνω στην αιώρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: