3.25.2013

Il cammino commune. Το Πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος ένα κοινό αγαθό για την Αθήνα.Η Νομαδική Αρχιτεκτονική προτείνει:
Το κοινό περπάτημα  μιας διαδρομής μέσα στο  αρχαιολογικό πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος και τη χαρτογράφησή της μέσα από  κείμενα, ποιήματα,τραγούδια.
 Σας καλει να συμμετέχετε.
 Μπορεί να διαλέξετε  ένα κείμενο η ένα ποιήμα η ένα τραγούδι, μπορείτε να αυτοσχεδιάσετε κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Το κείμενο που έχετε επιλέξει  είναι η αφήγησή σας για τη διαδρομή .
Περπατώντας, θα συνδεθούμε με το έδαφος, με τη μνήμη του τόπου, τους ανθρώπους, τα ζώα και τα φυτά  που συναντάμε, με άλλα δρώμενα που θα συμβαίνουν εκείνη την ώρα στο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος.
Περπατώντας θα αναγνώσουμε και θα ανταλλάξουμε κείμενα,ποιήματα, τραγούδια.
Περπατώντας θα συζητήσουμε   για το πάρκο  και την μνήμη του, για την αγάπη και τη φροντίδα που οι κάτοικοι δείχνουν, για τη σημασία του ως κοινό αγαθό, για την αντίθεσή μας  στη περίφραξη    του  πάρκου.  
Κατά τη διάρκεια της διαδρομής καλείστε να πραγματοποιήσετε μικρά συμβάντα που θα αφορούν τα κοινά.
Το ρήμα νέμειν συναντάται στον Όμηρο και σημαίνει μοιράζω ,κατανέμω η απονέμω γη κρέας η ποτό. Νομή σημαίνει το κομμάτι της γης το βοσκοτόπι ,νομάδας αρχικά ήταν ο πρεσβύτερος, ο υπεύθυνος για το σύνολο που προίσταται στον καταμερισμό των νομών. Ο νομάδας στη Μεσόγειο ήταν ένας βοσκός  που μετακινούσε τα υπάρχοντά του μέσα απο διαδοχικούς βοσκότοπους προς αναζήτηση τροφής. Η έννοια της νομής με την αρχική της σημασία εμπεριέχει την κίνηση καθώς ο νομάδας αλλάζει εδάφη, δηλαδή νομές .
Στους αυτόχθονες της Αυστραλίας το κύριο μέσο ανταλλαγής είναι τα τραγούδια και όχι τα πράγματα. Η ανταλλαγή των αντικειμένων είναι δευτερεύουσα συνέπεια της ανταλλαγής των τραγουδιών. Πριν απο τους λευκούς κανένας δεν ήταν ακτήμονας μιας και όλοι κληρονομούσαν σαν προσωπική τους περιουσία ένα κομμάτι από το τραγούδι του προγόνου κι εκείνο το κομματι της γης απ όπου περνούσε το τραγούδι.Οι στίχοι ενός ανθρώπου ήταν οι τίτλοι της κυριότητας της γης .Μπορούσε να τους δανείσει σε άλλους μπορούσε να δανειστεί άλλους.(Μπρους Τσάτουιν ,Τα μονοπάτια των τραγουδιών,εκδ. Χατζηνικολή ,1990)
 Σήμερα νομή έχει καταλήξει να σημαίνει εξουσία πανω σε κατι. O Pierre Clastres αναφέρεται στη προφύλαξη των πρωτόγονων κοινωνιών  ενάντια στο σχηματισμό του κράτους .(Η κοινωνία ενάντια στο κράτος και η Αρχαιολογία της βίας, εκδ.Αλεξανδρεια,2009 )Η σημασία αυτής της θέσης είναι ότι στρέφει τη προσοχή στους συλλογικούς μηχανισμούς, σε ομάδες,αγέλες όπου κάθε ηγέτης εμποδίζεται να αποκτήσει σταθερή εξουσία .
Αναρωτιόμαστε στο αδιέξοδο των σημερινών συνθηκών επισφάλειας και οικολογικής καταστροφής , κατακερματισμού των κοινοτήτων και των κοινών αγαθών πως μπορεί η νομή να ανακατανεμηθεί και να γίνει κοινός πόρος . Ποιοί μπορεί να είναι σ αυτές τις συνθήκες οι κοινοί πόροι που είναι κοινοί για όλους (το νερό,η γη, η τροφή,το ανθρώπινο δυναμικό, ο πολιτισμός ,τα κενά κτίρια της Αθήνας,το πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος κα)
Μπορούμε να διεκδικήσουμε την ανα-κατα-νομή των πόρων μέσα από νέες χαρτογραφήσεις ανα-κατανομές μέσα απο αναγνώσεις η τραγούδια. Θα προκύψει μία νέα συνεχώς μεταβαλλόμενη χαρτογράφηση των κοινών.
Θα προκύψουν νέες υπό διαμόρφωση  κοινότητες .
Αυτό λοιπόν σας καλούμε να κάνουμε περπατώντας στο παρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος. Περπατώντας θα γινουν οι αναγνώσεις των κειμένων, των ποιημάτων και θα τραγουδήσουμε τα τραγούδια. Οι διαδρομές και οι αναγνώσεις θα εμπλέκονται στο πάρκο, προσδίδοντας τη σημασία που έχει ως κοινός πόρος συνθετοντας μια εφήμερη κοινότητα, καθιστώντας ορατό το πάρκο ως κοινό αγαθό. Προτείνεται να γίνουν μικρά συμβάντα που αφορούν τα κοινά,όπως μοίρασμα τροφής, φύτευση  κλπ
Η διαδρομή θα βιντεοσκοπηθεί και θ αποτελέσει μια νεα χαρτογραφηση ένα υλικό για το πάρκο ως κοινό αγαθό.
Για να συμμετέχετε στείλτε μας mail  με  το κείμενο , το ποιήμα και το τραγούδι .   Το κείμενο η το ποιήμα η το τραγούδι μπορούν να σας οδηγήσουν σε σκέψεις, δράσεις προτάσεις στη δημιουργία νεων συλλογικών διαδικασιών στο να συμβάλλεται στο να χτιστεί μια κοινότητα  και ώστε το πάρκο να παραμεινει κοινό αγαθό για την Αθήνα. Νομαδική Αρχιτεκτονική www.nomadikiarxitektoniki.net
Δραση με σχετικό περιεχόμενο έχει πραγματοποιηθεί  στην Υδρα, διαδρομή Πλάκες Αγ.Μάμας στα πλαίσια του eleventh Plateau Festival , στο κέντρο της Αθήνας Νοέμβριος -Δεκεμβριος 2011 στο ελεύθερο αυτοδιαχειριζόμενο θέατρο Εμπρός .


Μέιλ επικοινωνίας nomad.etzi@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: