3.29.2013

"Στην έρευνα εξετάζονται όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως εθνικότητας"


 Επιστολή της Ελληνικής Οδοντιατρικής Εταιρίας 
προς την  Αγωνιστική Συνεργασία Γονέων της 4ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων, το 52ο Λύκειο Αθηνών και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 52ου Λυκείου Αθηνών

Θέμα: Απάντηση στην από 26/3 ανακοίνωση στους ιστότοπους http://sineleusikolonou.blogspot.gr και http://akadimia-platonos.blogspot.gr/  


Αγαπητοί κύριοι

Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, σε συνεργασία με τις Οδοντιατρικές Σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πραγματοποιούν την «Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής της Στοματικής Υγείας του Ελληνικού Πληθυσμού».

Πρόκειται ίσως για την πιο σημαντική ερευνητική προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας και έχει σαν στόχο στη βάση των στοιχείων που θα συλλεχθούν, να δημιουργηθεί και να προταθεί στο  Υπουργείο Υγείας η Εθνική στρατηγική Στοματικής Υγείας για τα έτη 2013-2020.
Η καταγραφή της στοματικής υγείας πραγματοποιείται σε Γυμνάσια και Λύκεια, για τις τάξεις Α’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου ανάμεσα σε αυτά και το 52ο Λύκειο Αθηνών στον Κολωνό.
Στην έρευνα εξετάζονται όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως εθνικότητας και το μόνο κριτήριο που τίθεται είναι το ηλικιακό, καθώς τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται στο 15ο έτος της ηλικίας τους.
Συγκεκριμένα, στις 21 Μαρτίου, ο τυποποιημένος οδοντίατρος επισκέφθηκε το σχολείο και εξέτασε συνολικά 24 μαθητές, 20 ελληνικής ιθαγένειας και 4 παιδιά άλλης ιθαγένειας που δεχτήκαν να εξεταστούν από το σύνολο των μαθητών και είχαν την ανάλογη ηλικία (15 ετών). Η εξέταση πραγματοποιήθηκε χωρίς κανένα φυλετικό ή άλλο διαχωρισμό και χωρίς να αποκλειστεί κανένας μαθητής.


Με εκτίμηση,
Για την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

            Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γεν. Γραμματέας

         ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ                                                      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΙΓΛΑΣ
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΥΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: