3.30.2013

Ακαδημία Πλάτωνος: Γειτονιά σε μετάβαση


Σάββατο, 30/03, 14:00 με 18:00 στο "Συνεργατικό Καφενείο"

Πάνω από 2000 κοινότητες στον κόσμο έχουν ήδη ξεκινήσει τη μετάβαση στη νέα εποχή της αυτάρκειας, της βιωσιμότητας και της ισορροπίας. Θέλουμε να είμαστε εμείς η επόμενη;
Οργανώνουμε μια συμμετοχική συζήτηση πάνω στον προβληματισμό του χτισίματος της κοινότητας η οποία ΚΑΙ προασπίζεται η ίδια τα κοινά αγαθά όπως ελεύθεροι δημόσιοι χώροι, υγεία, ενέργεια κτλ.
Εμπνεόμαστε γι'αυτό και από το παράδειγμα των Transition Towns, δηλαδή πόλεις ή γειτονιές πόλεων οι οποίες προσπαθούν μέσω προγραμματισμού, κοινού οράματος και δράσεων να αναπτύξουν δημιουργικές αντιστάσεις και κοινωνικούς ιστούς με σκοπό την δημιουργία εναλλακτικών κοινωνικών μοντέλων.

Για την διενέργεια της συζήτησης θα χρησιμοποιήσουμε εργαλεία τα οποία και διασφαλίζουν την μεγαλύτερη συμμετοχή, τις οριζόντιες δομές λειτουργίας και την ανάπτυξη της συλλογικής νοημοσύνης. Αυτά είναι τεχνικές συζήτησης και εργαλεία όπως το mind map και Open Space. Για την υλοποίηση της δράσης με αυτά τα εργαλεία θα έχουμε την υποστήριξη και τον συντονισμό της ομάδας της Siz-Hellas την οποία και  ευχαριστούμε ιδιαιτέρως.
Το χρονοδιάγραμμα της εκδήλωσης είναι κάπως έτσι:
-14:00 - 14:30 Παρουσιάσεις σχετικά με την Ακ.Πλάτωνα και την ιδέα της μετάβασης.
-14:30 - 15:30 Mind Map πάνω στα προβλήματα και τα ζητήματα της γειτονιάς.
-15:30 - 17:30 Open Space πάνω στις λύσεις για τα πιο πάνω ζητήματα μέσα στη φιλοσοφία του transition.
-17:30 - 18:00 Απολογισμός και κλείσιμο. 
Σας περιμένουμε!

Δεν υπάρχουν σχόλια: