3.12.2013

Θερινό σχολείο στο πρόγραμμα "Ακαδημία Πλάτωνος"


Διοργάνωση Θερινών Σχολείων για έλληνες μαθητές, μαθητές ευρωπαϊκών κλασικών λυκείων και μαθητές σχολείων της Αμερικής, Αυστραλίας και Ασίας στο Πρόγραμμα "Ακαδημία Πλάτωνος"

Το έργο «Διοργάνωση Θερινών Σχολείων για Έλληνες μαθητές, μαθητές ευρωπαϊκών κλασικών λυκείων και μαθητές σχολείων της Αμερικής, Αυστραλίας και Ασίας» υλοποιείται την Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και  αποσκοπεί στη διοργάνωση θερινών σχολείων για Έλληνες μαθητές, μαθητές ευρωπαϊκών κλασικών και γενικών λυκείων και μαθητές σχολείων της Αμερικής, Αυστραλίας και Ασίας. Τα θερινά σχολεία θα προσφέρουν μια ποικιλία από ενδιαφέροντα θέματα, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες αφενός να ασχοληθούν εποικοδομητικά με τα διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα στο ευρύτερο πνεύμα της «Ακαδημίας Πλάτωνος» και αφετέρου να γνωρίσουν τη σύγχρονη Ελλάδα και τους ανθρώπους της.


Μέσα από τη συν-δραστηριοποίηση ομάδων μαθητών, τα θερινά σχολεία θα αποτελέσουν ουσιαστικό εργαλείο κοινωνικής, πολιτισμικής ανάπτυξης και βιωματικής εκπαίδευσης. Οι επισκέπτες μαθητές θα πάρουν μια γεύση από την ιστορία, τη λογοτεχνία, τη φιλοσοφία και τον ελληνικό πολιτισμό από την αρχαιότητα έως σήμερα μέσα από σύγχρονες και ελκυστικές μεθόδους προσέγγισης του κάθε γνωστικού πεδίου, συμπεριλαμβάνοντας ομάδες εργασίας, workshops, επισκέψεις σε χώρους πολιτιστικού, αρχαιολογικού και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, αθλητικές δραστηριότητες, διαλέξεις από καθηγητές της τριτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανοιχτές συζητήσεις με διευθυντές μουσείων, συντηρητές έργων τέχνης, λογοτέχνες, σκηνοθέτες, φωτογράφους, κ.ά. 
Το έργο «Διοργάνωση Θερινών Σχολείων για Έλληνες μαθητές, μαθητές ευρωπαϊκών κλασικών λυκείων και μαθητές σχολείων της Αμερικής, Αυστραλίας και Ασίας» αποτελεί μέρος της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος: Ανάπτυξη της Γνώσης και Καινοτόμων Ιδεών» χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση».
Τα Θερινά Σχολεία που πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι του 2012 αποτυπώνονται συνοπτικά σε αυτό το video. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: