4.20.2015

Ανοιχτή συζήτηση για το Πάρκο του Ελληνικού, απέναντι στον όμιλο Λάτση!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού είναι ο μεγαλύτερος δημόσιος, ελεύθερος χώρος της πόλης. Οι κοινωνικοί αγώνες των προηγούμενων ετών ανέδειξαν την ανάγκη για τη δημιουργία στο Ελληνικό ενός Mητροπολιτικού Πάρκου υψηλού πράσινου, που θα ανήκει σε όλους τους πολίτες.
Tα σχέδια του Ομίλου Λάτση για το πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού, αποτελούν συστατικά στοιχεία μιας «ανάπτυξης» καταστροφικής για το φυσικό, το πολιτιστικό περιβάλλον και την ζωή μας.

 Πολίτες που συμμετέχουμε σε διάφορες συλλογικότητες και βρεθήκαμε το προηγούμενο διάστημα σε διάφορες συναντήσεις, προτείνουμε για την «αξιοποίηση» του Ελληνικού  την  αναζήτηση ενός άλλου δρόμου πέρα από την αγορά και το κράτος, που θα εκλαμβάνει τον δημόσιο χώρο ως «κοινό αγαθό» και θα έχει ως βάση την συνεργατική οικονομία και την ομότιμη παραγωγή. Αυτό σημαίνει  παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών από αυτοοργανωμένες κοινότητες και προώθηση μιας  εναλλακτικής πρότασης οργάνωσης, λειτουργίας και διαχείρισης του χώρου του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού που να στηρίζεται στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία.
Θεωρούμε σημαντικό να διερευνηθούν και να προωθηθούν «από τα κάτω» τρόποι  οικειοποίησης του  χώρου του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού, μέσα από πολιτιστικές, αθλητικές δραστηριότητες και κοινωφελείς χρήσεις,με στόχο  την προσέγγισή του από κινήσεις πολιτών, κοινωνικούς συνεταιρισμούς, κ.ά. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, προωθούμε, το πέρασμα «από το δημόσιο στο κοινό».
Για να γνωριστούμε καλύτερα και να διαμορφώσουμε τις προτάσεις και τις επόμενες δραστηριότητές μας, σας καλούμε τα σε μια ανοιχτή συνάντηση το
 Σάββατο, 25 Απριλίου 2015, 5.00μμ
 Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικού-ΜΕΤΡΟ Ελληνικό (150 μ από την τροχαία)
·      Για ένα Πάρκο  της κοινωνίας και της συνεργασίας
·      Για ένα πάρκο της Ελευθερίας και της αξιοπρέπειας
·      Για την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας
 Πρωτοβουλία « Ένα  Πάρκο για όλους στο Ελληνικό»


Δεν υπάρχουν σχόλια: