12.01.2014

Εικόνες της γειτονιάς μας
Το δημοτικό πολυϊατρείο της οδού Διστόμου. Σήμερα στεγάζονται  στο κτήριο τα νηπιαγωγεία 55ο  και 116ο.
Ονομαστοί γιατροί της συνοικίας που εργάζονται στο πολυϊατρείο ήταν  ο παθολόγος Τζιάς και ο γυναικολόγος Γκίνης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: