10.22.2014

Η ΕΚΑΠ πήγε ...περιφέρεια Αττικής για το Μουζάκη

Στις 16 Οκτωβρίου, αντιπροσωπεία της Επιτροπής Κατοίκων Ακ. Πλάτωνος συναντήθηκε με την αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών, κα Ερμίνα Κυπριανίδου, περιφερειακούς συμβούλους – μέλη της Μητροπολιτικής Επιτροπής Αναπλάσεων καθώς και άλλα στελέχη της Περιφέρειας Αττικής. 
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν για τα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία στις γειτονιές μας, ιδιαίτερα για τις εξελίξεις σε σχέση με την υπόθεση τουMall στο πρώην Μουζάκη μετά και τις Αποφάσεις του ΣτΕ.
 Υποβλήθηκε υπόμνημα – αίτημα για την ανάκληση της Απόφασης θετικής γνωμοδότησης σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Mall, που ψήφισε το προηγούμενο περιφερειακό συμβούλιο. Επίσης, έγινε συζήτηση για τις θέσεις φορέων και συλλογικοτήτων όσον αφορά τη συνολική αναβάθμιση της περιοχής με πυρήνα τον Αρχαιολογικό Χώρο και ανταλλάχθηκαν σκέψεις για το ρόλο που μπορεί να αναλάβει η Περιφέρεια.
Παρακάτω δημοσιεύουμε το υπόμνημα της Επιτροπής Κατοίκων προς την Περιφέρεια

Αθήνα, 15/10/2014
ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΨΗ κας Ρένας Δούρου
Περιφερειάρχης
ΘΕΜΑ: «ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 134/2014 ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΜΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ACADEMY GARDENS ΕΠΙ ΤΗΣ Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ 60, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ARTUME S.A.”»


Αξιότιμη κα Περιφερειάρχη,
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής με την υπ΄ αριθμ. 134/2014 Απόφαση, γνωμοδότησε υπέρ της ΜΠΕ του έργου που αναφέρεται στο θέμα. Στη συνέχεια ο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης εξέδωσε Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το υπόψη έργο (Φ.6128/21012/περ.6/14/27.5.2014).
Και οι δύο Αποφάσεις ελήφθησαν με παράλειψη του ελέγχου των κανονιστικών ρυθμίσεων που ίσχυαν για το Ο.Τ. 124, όπου βρίσκεται η ιδιοκτησία της εταιρείας, ο οποίος είναι και ο βασικότερος.
Συγκεκριμένα, σε τμήμα της υπόψη ιδιοκτησίας είχε επιβληθεί απαλλοτρίωση το 1968 και 1974 με σκοπό τη διαπλάτυνση του παράδρομου της Κηφισού. Μετά την δικαστική άρση της απαλλοτρίωσης, συντάχθηκε από το ΥΠΕΚΑ σχέδιο ΠΔ για την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. Τόσο κατά τη χρονική στιγμή λήψης της Απόφασης Γνωμοδότησης από το Περιφερειακό Συμβούλιο όσο και κατά τη χρονική στιγμή έκδοσης της Απόφασης του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης, το σχετικό Π.Δ δεν είχε εκδοθεί.
Επί πλέον, το ΣτΕ με την 140 Γνωμοδότηση που εξέδωσε στις 4/7/2014  κατόπιν της επεξεργασίας του σχεδίου ΠΔ, που αναφέρεται προηγούμενα, επέστρεψε το σχέδιο ΠΔ στο ΥΠΕΚΑ (επισυνάπτεται η Γνωμοδότηση).
Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο με την Απόφαση Γνωμοδότησης τάχθηκε υπέρ συγκεκριμένης επιφάνειας δόμησης στην ως άνω ιδιοκτησία καθώς και υπέρ άλλων κανονιστικών ρυθμίσεων, τα οποία αφορούσαν υποθετικό οικόπεδο αφού δεν είχε τροποποιηθεί το σχέδιο πόλης, όπως προβλέπουν οι κατά νόμο διαδικασίες.  
Η παράγραφος της εν λόγω Γνωμοδότησης του Περιφερειακού Συμβουλίου που αναφέρεται στο ότι αυτή ισχύει μόνον σε περίπτωση που δεν επέλθει πιθανή θεσμοθέτηση διαφορετικών  όρων δόμησης από τους ληφθέντες υπόψη στη μελέτη, δεν καλύπτει τη σοβαρή παράλειψη αφού οι όποιοι όροι δόμησης – ισχύοντες ή μελλοντικοί, έχουν άμεση σχέση με τις κανονιστικές ρυθμίσεις που διέπουν την οικοδομησιμότητα του οικοπέδου.
Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν προηγούμενα πιστεύουμε ότι χρειάζεται να ανακαλεστεί η εν λόγω Γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου αφού δεν έχει τροποποιηθεί το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης στο Ο.Τ. 124, ώστε να ισχύουν και να τηρούνται θεσμοθετημένες κανονιστικές ρυθμίσεις.
Με τιμή
Επιτροπή Κατοίκων Ακ. Πλάτωνος
Θηναίας 23 & Μοναστηρίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: