9.11.2014

Οι νέοι αντιδήμαρχοι στην Αθήνα

Mε απόφαση του δημάρχου Αθηναίων, κ. Γιώργου Καμίνη, ορίζονται ως αντιδήμαρχοι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας:

Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Απορριμμάτων: Ανδρέας Βαρελάς
(Με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και της Διεύθυνσης Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού ). 


Αντιδήμαρχος Οικονομικών : Γιώργος Μπρούλιας
(Με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προμηθειών & Αποθηκών και των τμημάτων  Προϋπολογισμού,  Λογιστηρίου,  Εσόδων και Εξόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών).

Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας: Εύα Κοντοσταθάκου
(Με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Δόμησης).  

Αντιδήμαρχος Κατασκευών και Κτιριακών Έργων: Βασίλης Αγγελόπουλος
(Με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κτιριακών Έργων).

Αντιδήμαρχος Για το Παιδί: Μαρία Ηλιοπούλου
(Με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης).

Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Προστασίας Ζώων: Γιώργος Αποστολόπουλος του Παναγιώτη
(Με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πρασίνου και Περιβάλλοντος).  

Αντιδήμαρχος Κοινωνίας των Πολιτών & Δημοτικής Αποκέντρωσης: Αμαλία Ζέπου
(Με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Διοίκησης).

Αντιδήμαρχος Εμπορίου, Ανάπτυξης και Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων: Πηνελόπη Γκούμα
(Με τις  αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εμπορίου και  Ανάπτυξης και της Διεύθυνσης Ελέγχου Κοινοχρήστου Χώρου ). 

Αντιδήμαρχος Αστικής Υποδομής – Προσαρμογής στη Κλιματική Αλλαγή: Γιώργος Αποστολόπουλος του Χρήστου
(Με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οδοποιίας και Αποχέτευσης, της Διεύθυνσης Κοινοχρήστων Χώρων, της Διεύθυνσης Ηλεκτρολογικού και της Διεύθυνσης Σχολικών Κτιρίων).

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πρόνοιας: Μαρία Στρατηγάκη
(Με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας).

Από την εκχώρηση αρμοδιοτήτων , εξαιρείται η αρμοδιότητα εισαγωγής  θεμάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής η οποία παραμένει στο Δήμαρχο, ως τελική, ύστερα από την προσυπογραφή των θεμάτων από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο,  υπογραφή. 

Ορίζεται ο αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Βαρελάς ως πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Η αντιδήμαρχος κυρία Εύα Κοντοσταθάκου ορίζεται ως πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Η Εκτελεστική Επιτροπή των Αντιδημάρχων, με θητεία από 10/9/2014 έως 13/3/2017, συγκαλείται υπό τον δήμαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καμίνη, στην πρώτη της συνεδρίαση, αύριο Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, στις 13.00 στο Δημαρχιακό Μέγαρο.  


1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Και μεις τους πιστέψαμε...και έζησαν αυτοί καλά και μεις ακόμα χειρότερα.