7.22.2014

Το τρίτο μέρος της ένστασης των "403" κατοίκων Ακαδημίας Πλάτωνα-Κολωνού-Σεπολίων για την έγκριση περιβαντολλογικών μελετών της Artume για το mall στο Μουζάκη

Συνέχεια της ένστασης των "403" κατοίκων Ακαδημίας Πλάτωνα-Κολωνού-Σεπολίων για την έγκριση περιβαντολλογικών μελετών της Artume για το mall στο Μουζάκη


Οι ενιστάμενοι στρεφόμαστε κατά της Απόφασης για τους εξής λόγους:

α.  Δεν εκτιμάται από  μελέτη ούτε και από την προσβαλλόμενη Απόφαση κατά τη διαδικασία κατάρτισής της, η δυναμικότητα της περιοχής επιρροής του Πολυκέντρου προκειμένου να τεκμηριωθεί ότι δεν υποθηκεύεται η βιωσιμότητα των υφιστάμενων τοπικών κέντρων των συνοικιών.

β.   Δεν εκτιμώνται, κατά τον ίδιο τρόπο, οι επιπτώσεις από τη δημιουργία του Πολυκέντρου στην πληττόμενη παραγωγική βάση της περιοχής, για την οποία αντίθετα διατυπώνονται συγκεκριμένες κατευθύνσεις στο ΡΣΑ, όπως « … πολιτικές στήριξης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων» (άρθρο 6, παραγρ 2), οι οποίες ακυρώνονται.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του εμπορικού κόσμου, η ανταγωνιστική λειτουργία του Πολυκέντρου θα οδηγήσει στην υποβάθμιση ή και κλείσιμο εκατοντάδων καταστημάτων και στην καταστροφή χιλιάδων, ακόμη υφιστάμενων, θέσεων εργασίας στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και του Περιστερίου, όπου εργάζονται πολλοί κάτοικοι των συνοικιών μας.

Η εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου στην οικονομική ζωή και την παραγωγική βάση της περιοχής επιρροής  αποτελεί κύριο συστατικό της έγκρισης ή μη περιβαλλοντικών όρων του έργου, σύμφωνα με τη νομοθεσία. Η προσβαλλόμενη Απόφαση δεν στηρίζεται σε ανάλογες εκτιμήσεις και δεν περιλαμβάνει καμία αναφορά σε αυτές, με οποιονδήποτε τρόπο.

1.              Το Πολυκέντρο με χώρους 24.854 τ.μ.  για καταστήματα Λιανικής πώλησης και  7.222 τ.μ. για βοηθητικούς χώρους αυτών, 8.817 τ.μ. για χώρους φαγητού και ποτού και 2.711 τ.μ.  για αίθουσα κινηματογράφου, αποτελεί μεγάλης κλίμακας Εμπορικό Κέντρο – Mall, με εμπορική επιφάνεια μεγαλύτερη των 5000 τμ. Ως εκ τούτου θεωρείται έργο μητροπολιτικής ή διαδημοτικής εμβέλειας. Για ανάλογα έργα το άρθρο 27 του σχ. Ν. του ΡΣΑ ορίζει στη μεν πραγρ (γ)ότι χωροθετούνται με ιδιαίτερη μέριμνα για τον περιορισμό των μετακινήσεων, στη δε παραγρ (δ) ότι χωροθετούνται εντός του αστικού ιστού εφόσον εξυπηρετούνται από ΜΣΤ.
Το Πολυκέντρο, σύμφωνα με εκτιμήσεις μελέτης της εταιρείας, θα υποδέχεται 25.000 επισκέπτες την ημέρα αιχμήςΔεν αναφέρεται και δεν εκτιμάται από την Απόφαση πόσοι επισκέπτες υπολογίζεται ότι θα προσεγγίζουν με χρήση των ΜΜΜ και πόσοι με ΙΧΕ, ώστε να εκτιμηθεί αν το έργο προκαλεί ένταση ή όχι των μετακινήσεων.

Οι ενιστάμενοι υποστηρίζουμε ότι το έργο θα προκαλεί σημαντική ένταση των μετακινήσεων, με ότι αυτή συνεπάγεται για την καλή λειτουργία των συνοικιών μας και την ποιότητα ζωής σε αυτήν, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη από άποψη κυκλοφορίας περιοχή, που αντιμετωπίζει ήδη προβλήματα,  για τους εξής λόγους:

α) στη βάση των στοιχείων της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπου παρουσιάζεται η « Κατανομή οχημάτων προς και από το έργο», χωρίς όμως και ανεπίτρεπτα να γίνεται αναφορά στον αριθμό των οχημάτων επί του οποίου υπολογίζονται τα ποσοστά, τα οποία είναι χαρακτηριστικά για σημαντικούς κυκλοφοριακούς άξονες:
«Εκτιμάται ότι ο κυκλοφοριακός φόρτος εισόδου θα φθάνει στο έργο με την ακόλουθη κατανομή στις διαδρομές εισόδου:
·               18,1% από Αθήνα μέσω της οδού Λένορμαν και έπειτα αριστερά στην οδό Οιδίποδος και δεξιά στην οδό Ηρούς,
·               18,9% από Περιστέρι  μέσω της Εθν. Μακαρίου και έπειτα δεξιά στην οδό Αντιγόνης,
·               25,1% από βόρεια μέσω Λ. Κηφισού, χρησιμοποιώντας τον Α/Κ Κηφισού – Λένορμαν, αριστερά στην οδό Λένορμαν και έπειτα δεξιά στην οδό Αντιγόνης και δεξιά στην οδό Ηρούς,
·               26,5% από νότια μέσω Λ. Κηφισού, μέσω της παράπλευρης οδού της Λ. Κηφισού,
·               11,4% από την οδό Αντιγόνης.
Κατά την αποχώρηση, ο κυκλοφοριακός φόρτος εξόδου εκτιμάται ότι θα κατανέμεται στις διαδρομές εξόδου όπως παρακάτω:
·               70,5% εξέρχεται στην παράπλευρη οδό της Λ. Κηφισού και μέσω του Α/Κ Κηφισού – Λένορμαν:
-               25,1% συνεχίζει ευθεία στην παράπλευρη οδό της Λ. Κηφισού  με κατεύθυνση προς βορρά (προς Λαμία),
-               18,9% στρίβει αριστερά στην Εθν. Μακαρίου προς Περιστέρι μέσω του Α/Κ,
-               26,5% κάνει αναστροφή και συνεχίζει εισερχόμενο στη Λ. Κηφισού με κατεύθυνση προς νότο (προς Πειραιά) μέσω του Α/Κ,
·               29,5% εξέρχεται από στην οδό Αντιγόνης και από εκεί:
-               11,4% στρίβει δεξιά στην οδό Αντιγόνης με κατεύθυνση νότια
-               18,1% στρίβει αριστερά στην οδό Αντιγόνης και στη συνέχεια δεξιά στην οδό Ηρούς, αριστερά στην οδό Οιδίποδος και δεξιά στην Λ. Λένορμαν με κατεύθυνση προς Αθήνα.»

β) το έργο δεν εξυπηρετείται από ΜΣΤ αφού ο μεν Σταθμός του Μετρό Αγίου Αντωνίου απέχει 1 χλμ περίπου κυκλοφοριακής διαδρομής, ο δε Σταθμός Σεπολίων απέχει 1.650 μ κυκλοφοριακής διαδρομής από το έργο, αποστάσεις που δεν επιτρέπουν την πεζή πρόσβαση.

Η προσβαλλόμενη Απόφαση, με βάση τα προηγούμενα, δεν εκτιμά τον κυκλοφοριακό φόρτο που θα προκληθεί από τη λειτουργία του Πολυκέντρου και επόμενα δεν εκτιμά ορθά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου.

2.              Το Πολυκέντρο χωροθετείται επί της Λ. Κηφισού, ο οποίος είναι Άξονας Διαπεριφερειακής Σημασίας, στον κόμβο με την οδό Λένορμαν στην Αθήνα και την Εθν. Μακαρίου στο Περιστέρι.
Η προσβαλλόμενη Απόφαση  δεν εκτιμά με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων  αν:
α) επιτυγχάνεται ή όχι ο έλεγχος της έρπουσας γραμμικής ανάπτυξης κεντρικών λειτουργιών κατά μήκος των βασικών αξόνων, όπως προβλέπει το άρθρο 12, παραγρ 5,γ, του σχ. Ν. του ΡΣΑ
β) επιτυγχάνεται ή όχι η ελαχιστοποίηση των διαμπερών μετακινήσεων με ΙΧ στην ευρύτερη κεντρική περιοχή του Λεκανοπεδίου και η ενθάρρυνση των ήπιων μορφών μετακίνησης, όπως προβλέπει το άρθρο 29, παραγρ 2,ε, του σχ. Ν. του ΡΣΑ
γ) εμποδίζεται ή όχι η οργάνωση της κυκλοφορίας στο επίπεδο των  Πολεοδομικών Ενοτήτων (συνοικιών) της Αθήνας  με βάση τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας (άρθρο 29, παραγρ 2,δ του αυτού), με τη λειτουργία της κύριας εισόδου – εξόδου οχημάτων επί του παραδρόμου της Λ. Κηφισού (αριστερά στροφή προς Περιστέρι, δεξιά στροφή προς Αθήνα) και δεύτερης εισόδου ή εξόδου επί της οδού Ηρούς, οδού με πολύ μικρό πλάτος,  μέσω Οιδίποδος και Λένορμαν εντός περιοχής κατοικίας
δ) ακυρώνεται ή όχι η υλοποίηση της επιλογής για ένταξη του άξονα Λένορμαν – Βασ. Αλεξάνδρου στο Μητροπολιτικό Δίκτυο Ποδηλατικών Διαδρομών ( Παράρτημα Ι στο άρθρο 30, παραγρ 6 του σχ. Ν. του ΡΣΑ).

Στη βάση των προηγούμενων οι ενιστάμενοι υποστηρίζουμε ότι δεν εκτιμά ορθά τις σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου

Β. Μη ορθή και ακριβής περιγραφή στην ενότητα (Α) της Απόφασης «Είδος και μέγεθος δραστηριότητας» 

1.              Στην Απόφαση αναφέρεται ότι «το εξεταζόμενο έργο … Βρίσκεται εντός περιοχής ΒΙΠΑ προς εξυγίανση και εκτός αρχαιολογικού χώρου»

Προσβάλλουμε την Απόφαση γιατί θα έπρεπε να αναφέρει ότι « το εξεταζόμενο έργο … Βρίσκεται εντός περιοχήςΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση, εκτός αρχαιολογικού χώρου και εντός ζώνης της Μητροπολιτικής Παρέμβασης “ Ολοκληρωμένη παρέμβαση πολεοδομικής αναβάθμισης στην περιοχή Ακαδημίας Πλάτωνος”».

2.              Σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, το κτίριο αποτελείται από τις εξής επιφάνειες:
-        Πέντε (5) υπόγεια
-        Υποβιβασμένο Ισόγειο, με εμβαδόν 11.130,65 τμ
-        Ισόγειο, με εμβαδόν 11.089,05 τμ
-        Α΄ όροφος, με εμβαδόν 10.174,26 τμ
-        Β’ όροφος,  με εμβαδόν 10.199,26 τμ
-        Μεσοπάτωμα Β’ Ορόφου, με εμβαδόν 10.625,21 τμ
-        Δώμα,  με εμβαδόν 5.250,96 τμ
Σύμφωνα με το ΝΟΚ, ο όρος «υποβιβασμένο ισόγειο» δεν υπάρχει. Ή είναι υπόγειο και δεν υπολογίζεται στη δόμηση, αλλά έχει όλα τα χαρακτηριστικά του υπογείου, όπως στάθμη δαπέδου, σχέση με περιβάλλοντα χώρο, φωτισμός, αερισμός, κλπ, στα οποία δεν γίνεται καμία αναφορά  ή είναι ισόγειο, οπότε το εμβαδόν του πρέπει να υπολογιστεί στη δόμηση. Από την περιγραφή της μελέτης προκύπτει ότι το εμβαδόν αυτής της επιφάνειας δεν υπολογίζεται στη δόμηση οπότε πρόκειται για υπόγειο.
Το αναφερόμενο ως «Μεσοπάτωμα Β΄ ορόφου» είναι κανονικός  Γ ΄ όροφος, αφού δεν έχει κανένα από τα χαρακτηριστικά του «ανοικτού εξώστη σε λειτουργική σύνδεση με τον υποκείμενο όροφο» σύμφωνα με το ΝΟΚ και γι αυτό υπολογίζεται από τη μελέτη στην πραγματοποιούμενη δόμηση.
Η μελέτη την τελευταία επιφάνεια την περιγράφει σαν «δώμα», ενώ πρόκειται για Δ΄ όροφο με εμβαδόν 5.250,96 τμ και δώμα, μη συμπεριλαμβανομένου του υπαίθριου αμφιθεάτρου, το οποίο όμως αποτελεί κτιριακή υποδομή, για το οποίο εκ νέου δεν γίνεται αναφορά στο εμβαδόν που καταλαμβάνει.
Με βάση τα προηγούμενα, η εμφανιζόμενη ως πραγματοποιούμενη δόμηση είναι 47.338,74 τμ, από το ισόγειο μέχρι και τον τελευταίο Δ΄ όροφο.
Η Απόφαση αναφέρει ότι « το κτήριο θα αποτελείται από το ισόγειο, δύο ορόφους, το δώμα και πέντε (5) υπόγεια με μέγιστη πραγματοποιούμενη δόμηση 47.338,74 τμ.», υιοθετώντας τη λαθεμένη περιγραφή της μελέτης και απαλείφοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο ένα (1) υπόγειο καθώς και δύο (2) ορόφους: τον Γ΄ όροφο δηλαδή  «το μεσοπάτωμα του Β΄ ορόφου» κατά τη μελέτη και τον Δ΄ όροφο με δώμα, δηλαδή το «δώμα» κατά τη μελέτη.
Επίσης, για έργο της κατηγορίας Α2 δεν γίνεται καμία αναφορά στο επιτρεπόμενο και πραγματοποιούμενο συνολικό ύψος του κτηρίου, ενώ σαφώς δημιουργείται σύγχυση ως προς την πραγματικά μέγιστη πραγματοποιούμενη δόμηση του έργου.
Στη βάση των προηγούμενων, οι ενιστάμενοι υποστηρίζουμε ότι η Απόφαση περιλαμβάνει μη ορθές και ακριβείς περιγραφές του είδους και μεγέθους της δραστηριότητας, με αποτέλεσμα η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων να μην αφορά με πληρότητα το έργο για το οποίο χορηγείται.
Γ. Παράβαση αρμοδιοτήτων από την  αρχή που εκδίδει την Απόφαση
Η Απόφαση στην ενότητα Γ), 3, αναφέρει « Σε περίπτωση αποκάλυψης αρχαιολογικών ιχνών, να ληφθούν υπ΄ όψη στην οργάνωση του χώρου και να ενσωματωθούν οργανικά στο σχεδιασμό του Πολυκέντρου έπειτα από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α και του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής».
Η Απόφαση, κατά την πιο πάνω διατύπωση, προδικάζει το είδος πιθανών αρχαιολογικών ευρημάτων, τη σημασία τους και τον τρόπο αντιμετώπισης της προστασίας τους, παραβιάζοντας ευθέως τις αρμοδιότητες των καθ΄ ύλιν αρμόδιων υπηρεσιών και του σχετικού νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».    
Για το λόγο αυτόν αιτούμαστε την ακύρωσή της.
Δ. Συμφωνία για τη δημιουργία μη αναστρέψιμων δεδομένων καταστάσεων στο χώρο ενώ εκκρεμούν σημαντικές αποφάσεις  δικαστικής αρχής και ενέργειες της διοίκησης για την περιοχή
1. Για την περιοχή έχει εκδοθεί η υπ΄ αριθμ. ΕΔ/355/12.11.2013 Προσωρινή Διαταγή του ΣτΕ για Αναστολή έκδοσης Οικοδομικών Αδειών στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της ιδιοκτησίας της Artume, μέχρι να εκδοθεί η οριστική απόφαση του δικαστηρίου επί της προσφυγής κατά του από 29.4.2013 ΠΔ «Τροποποίηση του συντελεστή δόμησης των οικοπέδων και του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους των κτιρίων στην περιοχή γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο Ακαδημίας Πλάτωνος του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών» ΦΕΚ 165/Α/15.5.2013. Η οριστική απόφαση του ΣτΕ θα έπρεπε να θεωρείται σημαντικότατο στοιχείο για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου αφού θα αποφανθεί για το θεσμικό πλαίσιο δόμησης της περιοχής του έργου.
2. Για την περιοχή, όπως αναφέρει η ίδια η Απόφαση, βρίσκεται σε εξέλιξη «διαδικασία τροποποίησης των όρων δόμησης από τη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ» , η οποία θα επιφέρει ή όχι «πιθανή θεσμοθέτηση διαφορετικών όρων δόμησης από τους ληφθέντες στην εν θέματι μελέτη».
Σημειώνεται ότι για το έργο ισχύουν μέχρι στιγμής οι όροι δόμησης που είχαν θεσπιστεί με ειδικό ΠΔ για τη δημιουργία του «Βιοτεχνικού Κέντρου Αθηνών» που είχε χωροθετηθεί στην εν λόγω ιδιοκτησία, χρήση παντελώς διαφορετική από αυτήν του Εμπορικού Κέντρου.

Οι ενιστάμενοι στρεφόμαστε κατά της Απόφασης για το σύνολο των λόγων που αναφέρονται στα προηγούμενα και, ειδικότερα, αιτούμαστε την ακύρωσή της μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες από τη δικαστική αρχή (ΣτΕ) και τη διοίκηση (ΥΠΕΚΑ ) που αφορούν άμεσα την περιοχή του έργου, με έμφαση στην προώθηση και ολοκλήρωση του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση πολεοδομικής αναβάθμισης στην περιοχή Ακαδημίας Πλάτωνος».


Δεν υπάρχουν σχόλια: