3.06.2014

Εμπόριο στην Αθήνα, όχι εμπορικά κέντρα

Δελτίο Τύπου

Με αφορμή την πρόθεση ανέγερσης Εμπορικού Κέντρου «Academy Gardens»
από τη γαλλική συμφερόντων εταιρεία Artume S.A στο χώρο του παλιού
εργοστασίου Μουζάκη στην οδό Λένορμαν, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου
Αθηνών κ. Παναγής Καρέλλας
δήλωσε σχετικά :
Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών από το 2005 είχε εκφράσει την αντίθεσή του
στην ανεξέλεγκτη και χωρίς κανόνες ίδρυση Εμπορικών Κέντρων – Πολυχώρων
στην Αθήνα, αφού το άρθρο 10 του Ν. 3377/2005 εξαιρούσε την Αθήνα, τον
Πειραιά και την Θεσσαλονίκη από τις προϋποθέσεις αδειοδότησης
εγκατάστασης μεγάλων εμπορικών μονάδων.
Έκτοτε και σε κάθε περίπτωση υπενθύμιζε τις πάγιες θέσεις του σ’ όλους τους
αρμόδιους φορείς της Πολιτείας όπου ζητούσε επιτακτικά να εκπονηθεί
«Ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας – Χρήσεις Γης» - δηλαδή το πλαίσιο των κανόνων και
παράλληλα :
 Να καταργηθεί το άρθρο 10 του Ν. 3377/2005.
 Να δοθούν κίνητρα για τη διατήρηση , την επαναφορά και την ανάπτυξη
θεματικών αγορών στο κέντρο της Αθήνας και σε συνοικίες στις οποίες
υπάρχει μεγάλος αριθμός κενών καταστημάτων.
 Να υπάρξει μέριμνα για την ανάπλαση των υποβαθμισμένων περιοχών.

Αθήνα 6 Μαρτίου 2

Δεν υπάρχουν σχόλια: