4.15.2013

Η Ακαδημία Πλάτωνος στο YouTube

Αποκτήσαμε και τηλεοπτική εικόνα. Το radioistofono κάλυψε ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά το διήμερο των εκδηλώσεων στο αρχαιολογικό πάρκο, και η γιορτή βρίσκεται πλέον, αποτυπωμένη και στο Internet σε δύο διευθύνσεις:
http://www.youtube.com/feed/UCjLUFArqopdPiN8V3N28BHg
http://www.youtube.com/channel/UCjLUFArqopdPiN8V3N28BHg?feature=watch

Δεν υπάρχουν σχόλια: