4.30.2013

"Βοήθεια στο Σπίτι" από τον Ερυθρό Σταυρό

Και όμως η Ακαδημία Πλάτωνος φιλοξενεί αρκετές κοινωνικές υποδομές. Στην οδό Τιμαίου 5 λειτουργεί η υπηρεσία "Βοήθεια στο Σπίτι" Κολωνού, Βοτανικού, Ακαδημία Πλάτωνος του Ερυθρού Σταυρού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: