4.15.2013

Προσφυγικά: γκρεµίζοντας την Ιστορία
πηγή: Το Ποντίκι/ 
της Βάλιας Μπαζού

Mou έλεγε κάποιος πολύ σοφά ότι το χειρότερο που έχει συµβεί στην Αθήνα είναι ότι η Ιστορία της, έτσι όπως καταγράφεται από τα εναποµείναντα ιστορικά της κτήρια, αποδοµείται µέσα από τη γραφειοκρατική αφα­σία πότε του ∆ήµου της Αθήνας και πότε του ΥΠΕΚΑ. ∆ες για παράδειγµα, συνέχισε να µου λέει, τι έχει γίνει τόσα χρόνια µε τα προσφυγικά στη λεωφόρο Αλε­ξάνδρας και τα προσφυγικά στην Πανόρµου. Έγιναν αγώνες, κηρύχθηκαν διατηρητέα µνηµεία και τώρα τα αφήνουν να χάσκουν στο κενό µε στόχο ο χρόνος να αποφασίσει για την τύχη τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: