3.13.2013

Γεωτεχνική μελέτη για τη νέα μουσειακή αποθήκη

Εγκρίθηκε η Γεωτενχική μελέτη του έργου για την ανέγερση της Μουσειακής Αποθήξης στο οικόπεδο επί των οδών Δράκοντος 31 και Ιφιγενείας από το υπουργείο Πολιτισμού, στο πλαίσιο της πράξης "Δημιουργία Μουσειακών Αποθηκών ακι Ενοποιήηση Τμημάτων Αρχαιολογικού Χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνος

Δεν υπάρχουν σχόλια: